Actueel beleidsplan 2022

Doelstelling

De stichting Diensten en Onderzoek Centrum Palestina, docP, is in 2012 opgericht en zet zich in om de boycot, desinvestering en sancties (BDS) in Nederland te ondersteunen, te bundelen en te versterken. In 2009 startte het netwerk “Samenwerken voor Palestina” met de BDS campagne in Nederland. DocP is opgericht om het netwerk professioneel te ondersteunen.

Hiertoe initieert docP zelf campagnes en ondersteunt zij organisaties en/of individuen die campagnes willen starten.

Daarnaast omvat een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden informatievoorziening tav de voortgang van BDS en actuele vraagstukken.

Wijze van verwerving van inkomsten

Stichting docP verwerft haar inkomsten via giften van particulieren en instellingen. Via de website, nieuwsbrieven en voorlichting door bestuursleden worden de activiteiten van Stichting docP onder de aandacht gebracht.

Het beheer en de besteding van het vermogen

De campagnes die geinitieerd worden door Stichting docP worden ontwikkeld binnen het framework van de internationale BDS beweging.
In samenwerking met ons actieteam worden campagnes ontwikkeld die aansluiten bij de doelstelling van de stichting.
Jaarbegrotingen worden ontwikkeld op basis van verwachte campagnes. Bestuursleden zijn onbezoldigd, teamleden hebben recht op een vrijwilligersvergoeding.
Maandelijks terugkerende kosten worden gemaakt voor onderhoud en doorontwikkeling van de website en nieuwsbrieven.
De ontvangen donaties worden het jaar erop uitgegeven.
Het vermogen staat op de spaarrekening van de TRIODOS bank. Voor courante uitgaven aan campagnes maken wij gebruik van ING Bank.
Maandelijks komt het bestuur bijeen om de cijfers en de campagnes te bespreken en daarnaast is er onderling contact via de mail.
2 onafhankelijke externe personen controleren jaarlijks de concept jaarcjifers van de stichting, waarna die door het bestuur worden vastgesteld.
Jaarlijks publiceert de stichting een financieel en activiteitenoverzicht op de website.

BDS Nederland op Twitter