1 March 2018

Israël en het sleepwet-referendum

Israel voert “oorlog tegen BDS”. Maar mag wel beschikken over onze privacy-gevoelige informatie.

Op 21 maart aanstaande vindt het referendum plaats over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (de Wiv) ofwel de “sleepwet”. Er mag via een digitaal sleepnet online communicatie worden afgeluisterd, ook van niet verdachte burgers, apparaten mogen worden gehackt en iedereen kan in een DNA-databank terecht komen. Als klap op de vuurpijl: data mogen met buitenlandse inlichtingendiensten gedeeld worden.

DocP gaat niet in op de vele aspecten van de sleepwet maar concentreert zich op één gevaar, namelijk het risico dat onze persoonlijke gegevens in handen komen van Israëlische veiligheidsdiensten en de nauw met Israël samenwerkende Amerikaanse en Engelse diensten. De Werkgroep Militair van docP heeft hierover een rapport opgesteld (zie hieronder).

Als de Nederlandse diensten AIVD en MIVD hun bestanden willen delen met buitenlandse diensten dan kan dat zelfs zonder dat zij die eerst zelf geanalyseerd hebben. Israëlische geheime diensten kunnen informatie over ons verzamelen en die gebruiken om met een lange arm ook Nederlandse burgers en politici te controleren of te bedreigen. Ook bijvoorbeeld de journalisten Harry Lensink en Freke Vuijst waarschuwden daarvoor, in de Vrij Nederland van juni 2014.

Directe betrokkenheid van Israëlische geheime diensten

In ons land is onder andere het Israëlische bedrijf NICE actief betrokken bij het verzamelen van inlichtingen en data door het onderscheppen van elektronische signalen (afgekort: “SIGINT”) door een gezamenlijke eenheid van AIVD en MIVD, de JSCU. NICE Systems is opgericht door ex-medewerkers van de Israëlische militaire eenheid Unit 8200 en is marktleider op het gebied van onderscheppen, verwerken en analyseren van communicatie, met wereldwijd politie-, veiligheids- en inlichtingendiensten als klant. NICE is in 2015 overgenomen door de beruchte Israëlische wapenfabrikant Elbit. Sinds NICE Systems in 2011 het Alkmaarse bedrijf CyberTech-telecom overnam is er een Nederlandse vestiging en leveren ze diensten aan de JSCU.

Ook Amerikaanse diensten zitten dicht op onze gegevens

Volgens toenmalig minister Ronald Plasterk, die de details geheim wilde houden zijn de nodige maatregelen genomen om veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie te waarborgen. Plasterk zelf is dat vertrouwen niet waard gebleken, bijvoorbeeld wat betreft privacy schendingen door de Amerikaanse NSA in Nederland. Datzelfde geldt voor Engelse geheime diensten die net als de Amerikaanse op veel manieren toegang hebben tot onze communicatie. AIVD en MIVD zitten warm genesteld in dit Angelsaksisch-Israëlische circuit. Oud-minister Plasterk staat model voor de Nederlandse politicus die hier totaal geen greep op heeft.

Nederland “moet mee”

De Nederlanse politici wekken de indruk dat de nieuwe wetgeving nodig is vanwege de voortschrijdende communicatietechnologie. Het lijkt er echter meer op dat de overheid onder druk staat om mee te werken aan het steeds agressiever verzamelen van informatie door de VS, Israël en het Verenigd Koninkrijk (zie College Tour, 22 januari 2018, v.a. 39e minuut).

Israël heeft een reputatie van buitenrechtelijke executies, liquidaties op het grondgebied van andere landen, valse vlag operaties en reputatiebeschadiging. De Israëlische staat heeft naast de Mossad en zijn Unit 8200 sinds kort een speciale afdeling, die tot taak heeft “oorlog te voeren” tegen Israëlcritici (war on BDS).

Conclusie

Ongeacht of de “sleepwet” uiteindelijk wet wordt, is docP van mening dat de huidige samenwerking van AIVD/MIVD met Israël, al dan niet via de VS en/of het Verenigd Koninkrijk, de onveiligheid van Nederlandse burgers doet toenemen. Bovendien wordt Nederland langs deze omweg medeplichtig aan schendingen van het internationaal recht. DocP is van mening dat deze samenwerking moet stoppen en dat dat een aandachtspunt voor de Tweede Kamer moet zijn. DocP zal naar dit onderwerp via zijn Werkgroep Militair, waarin ook organisaties en personen van buiten docP zijn vertegenwoordigd, verder onderzoek doen en daarmee Kamerleden confronteren.

De redactie

 

000

De tekst van het rapport:

Israël en de Sleepwet

Waarom is het erg als Israël kan beschikken over onze privacy-gevoelige informatie?

Er wordt door meerdere organisaties en personen voor gewaarschuwd: Israëlische geheime dienstenkunnen informatie over ons verzamelen, en die gebruiken om met een lange arm ook Nederlandse burgers en politici te controleren. Hiermee wil Israel het recht van de sterkste behouden en voorkomen dat het in de beklaagdenbank komt wegens misdaden tegen de Palestijnen.

Dat deze waarschuwing goede gronden heeft wordt aangetoond door vele onderzoeken. Het werd al beschreven door de journalisten Harry Lensink en Freke Vuijst in de Vrij Nederland van juni 2014:
“Spionage wordt meer en meer uitbesteed aan marktpartijen. Dat is ‘bloedlink’, stellen deskundigen. Afluisteren, inbreken, onderscheppen. Laat het maar aan de Israëli’s over. Al jaren zijn technologiemultinationals als Verint, Narus en Elbit prominent aanwezig op de spionagemarkt. 
Ze verkopen soft- en hardware waarmee bedrijven en overheden hun werknemers en burgers kunnen screenen.”

De betrokkenheid vanIsraelische geheime diensten bij dataverzameling

In ons land is o.a. het Israelische bedrijf NICE actief betrokken bij de SIGINT (inlichtingen /data die verzameld worden door het onderscheppen van elektronische signalen) van de overheid.
NICE Systems is in 1986 opgericht door ex-medewerkers van Unit 8200 (SIGINT van het Israelische leger) en uitgegroeid tot marktleider op het gebied van ‘onderscheppenverwerken en analyseren van communicatie’, met wereldwijd politie-, veiligheids- en inlichtingendiensten als klanten. Het is in 2015 overgenomen door de beruchte Israëlische wapenfabrikant Elbit.
Sinds NICE Systems in 2011 het Alkmaarse bedrijf CyberTech-telecom overnam, is er een Nederlandse vestiging en leveren ze diensten aan de National Signal Intelligence Organisation (NSO, een samenwerkingsverband van de Nederlandse veiligheidsdiensten AIVD en MIVD), en aan diens huidige opvolger, de Joint Sigint Cyber Unit (JSCU)

Volgens toenmalig minister Ronald Plasterk, die de details geheim wil houden, zijn de nodige maatregelen genomen om ‘veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie te waarborgen’. Plasterk zelf is dat vertrouwen niet waard gebleken: Naar aanleiding van een onthulling door klokkenluider Edward Snowden over privacy schendingen door de NSA in Nederland, verzweeg Plasterk zaken en loog over andere, bijvoorbeeld over de welwillige medewerking van onze AIVD bij het doorspelen van 1.8 miljoen telefoon-metadata naar de NSA.

Gaat de nieuwe wet burgers beschermen of juist controleren en onderdrukken? En in wiens handen komen de data terecht?

Regeringen zullen zeggen dat nieuwe sleepnetpraktijken nodig zijn om het publiek te beschermen tegen vijanden (zoals terroristen), De Israëliër Jeff Halper concludeert na langdurige studie, dat deze technieken in feite door regeringen gebruikt gaan worden om hun eigen burgers te controleren en onderdrukken.

“Als je het ‘veiligheid’ noemt, sluit je het debat. Wie wil geen beveiliging? Maar wanneer je het in termen van ‘pacificatie’ bekijkt worden de echte doelen veel duidelijker. “ (Jeff Halper in een interview met Jonathan Cooke)

Het zijn niet alleen gecontracteerde firma’s en elektronische systemen uit Israël, die gegevens over ons verzamelen. De geheime diensten van de VS en het Verenigd Koninkrijk hebben op veel punten / manieren toegang tot onze communicatiemiddelen en de National Signal Intelligence Organisation (AIVD/MIVD) zal hen in alle verzoeken tegemoet willen komen, of dit nu legaal is of niet.

Belangen

Nederland is een klein land met een verhoudingsgewijs enorm grote wapenexport. Het betreft met name onderdelen voor de grotere wapensystemen.
• De Nederlandse wapenindustrie levert accessoires voor wapensystemen van de VS en Israël
• In Israël worden Nederlandse wapensystemen getest en ontwikkeld.
• Nederland gebruikt Israël als doorvoerland van Nederlandse wapensystemen naar voor export verboden conflictgebieden.

De Nederlandse politiek, in elke denkbare combinatie van regeringspartijen, zal altijd de belangen van deze industrie voorop stellen, en Israël accepteren als een partner, met name voor samenwerking in militaire en beveiligings projecten.

Wat dat betreft is de situatie in de VS zeer vergelijkbaar, en onthullingen in “Shadow Factory”, (2008) van auteur James Bamford hebben inzicht gegeven in de duistere kanten van deze samenwerking.

De illegale afluisterpraktijken zijn echter niet gestopt, maar juist verder uitgebreid.
Die praktijken waren in Nederland onwettig. Daarom is recentelijk de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV) aangepast:

De veiligheidsdiensten in Nederland krijgen daarin de bevoegdheid om:
• Alle communicatie via internet af te tappen en de gevangen data drie jaar lang te bewaren (Sleepnet).
• Internetdiensten te verplichten om hieraan mee te werken, zoals voor ontsleuteling en toegang tot hun apparatuur.
• In te breken in privé computers en randapparatuur om data te bemachtigen die niet via internet worden verzonden
• Alle zodanig verkregen gegevens door te spelen naar en dataverzameling uit te besteden aan buitenlandse overheidsdiensten.

Wie wil deze verandering van de wet?

De indruk wordt gewekt dat de nieuwe wetgeving nodig is vanwege veranderde communicatietechnologie. Wat wordt verzwegen is echter de verplichting die de overheid ervaart om mee te werken met de steeds agressievere SIGINT van de VS, Israel en het Verenigd Koninkrijk.

In het NOS-programma College Tour van zondag 22 januari 2018, gaf Rob Bertholee, hoofd van de AIVD, aan, dat de nieuwe WIV nodig is om aan de verzoeken van buitenlandse SIGINT aanvragers te kunnen voldoen.
Tot nu toe had men dergelijke aanvragen kunnen weigeren omdat we “eenvoudigweg de wet niet kunnen overtreden”. Zoals we hierboven zagen kwam men er in de praktijk toch aan tegemoet, omdat de hoogst verantwoordelijke persoon, minister Ronald Plasterk, dat heimelijk goedkeurde).

College Tour 22 januari 2018, v.a. 39min:

VRAAG (Student): “Kan het zijn dat onze inlichtingendiensten samenwerken met andere diensten op zo’n schaal dat we eigenlijk worden gebruikt om af te tappen voor andere landen. Ehh, kan deze wet daar bijvoorbeeld geen …….”
ANTWOORD (Rob Bertolee): “Nee, nee,.. Dat kan niet. Daar kan ik heel heel duidelijk over zijn: Dat kan niet, omdat als wij samenwerken met andere landen en we zouden een operatie ehh doen, dus wij zouden iets aftappen, dan kan dat voor ons hier alleen maar in Nederland, en als wij in Nederland opereren is het onze verantwoordelijkheid en dat betekent dat het binnen de grenzen van onze wet moet. En dat betekent dat binnen onze wet moet je dus weer vastgesteld hebben: Past dit nauw binnen de bescherming van de Nederlandse democratische rechtsorde; is hier een opdracht van de regering voor, en kun je dit dus binnen de Nederlandse wet naar eer en geweten uitvoeren.”
[Video College Tour vanaf 39 minuten]

Nederland, VS, Israël

Sinds 1968 bestaat er een ‘intelligence exchange’ overeenkomst tussen de VS en Israël, die sindsdien meermaals bevestigd en verder uitgebreid is. Israël heeft ongefilterde toegang tot alle onderschepte data die de VS wereldwijd verzamelt of toegespeeld krijgt.
De sterke betrokkenheid bij verzamelen van communicatie- en informatiegegevens uit Nederland, biedt de Israëlische staat tal van mogelijkheden om controle te krijgen over de activiteiten van burgers en de staat, en zijn lange arm te gebruiken:

• Straffen van Palestijnen in Israël/Palestina op basis van onderschepte communicatie van familie en kennissen in Nederland
• Verstoren van het werk van juristen en mensenrechtenorganisaties ten behoeve van een internationale veroordeling van Israëlische mensenrechtenschendingen een oorlogsmisdaden.
• Blaming and shaming van opponenten.
• Uitkiezen/ identificeren en mogelijk chanteren van politici en adviseurs om regeringsbeleid te kunnen beïnvloeden.
• Doorspelen van voorkennis en inside informatie naar Israëlische bedrijven, en hen daarmee een goede concurrentiepositie geven bij aanbestedingen
• intimideren van Nederlanders, zodat ze zich niet op een of andere wijze zullen uitspreken tegen de Zionistische misdaden in Palestina.

Instandhouding van het recht van de sterkste vereist telkens nieuwe misdaden

Dat de Israëlische staat, met haar leger en veiligheidsdiensten het recht van de sterkste vooropstelt, internationale bepalingen schendt en een lange reeks van veroordelingen negeert, kan alleen maar begrepen worden vanuit haar omstreden ontstaansgeschiedenis. Ze is vanaf haar vijandige proclamatie op Palestijns gebied gedoemd tot het consequent schenden van internationale bepalingen, die ooit overeengekomen zijn om oorlogsmisdaden waaronder kolonisatie, etnische zuivering en apartheid tegen te gaan.
De Zionistische milities die van 1930 tot 1949 met verrassingsgeweld en terreuraanslagen het Britse legioen en het Palestijnse volk verdreven, begingen misdaden tegen de menselijkheid die nog bestraft en gecompenseerd zullen moeten worden. Dit is echter nooit gebeurd, en handhaving van dit onrecht is alleen met meer misdaden mogelijk.

Onderdrukking van Palestijnen

Het Israelische leger pleegt dagelijks oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, straffeloos ondersteund door een apartheidsregime van racistische wetten, militaire rechtbanken en Israëlische gevangenissen met ruim 7000 politieke gevangenen, bijgestaan door de terreurdaden van misdadige gewapende kolonisten in de bezette Palestijnse gebieden.
Daarbij komt dat Israël regelmatig buurlanden aanvalt, regeringen chanteert, journalisten bedreigt, een nucleaire afschrikking opbouwt.

De afdeling Unit 8200, de CyberSecurity dienst van het Israëlische leger, levert de nodige gegevens voor dit misdadige beleid.

Israel heeft een reputatie van buitenrechtelijke executies, internationale moordbrigades, valse vlag operaties, collectieve bestraffingen en andere schendingen van mensenrechten. Voor geheime buitenlandse activiteiten heeft de Israëlische staat naast de Mossad (30.000 geheime agenten in het buitenland – werken nauw samen met Unit 8200 die gegevens deelt met buitenlandse SIGINT) sinds kort een zogenaamde anti-delegitimation afdeling, die geen verantwoording aan regering en Knesset verschuldigd is en ongecontroleerd acties en personen in het buitenland kan aanvallen.

BDS als (eerste) doelwit

Deze misdaden tegen de menselijkheid, waar we dagelijks in onafhankelijke media en in maandoverzichten over geïnformeerd worden, kunnen – zoals het internationaal recht expliciet voorschrijft – niet beschouwd worden als een intern conflict en worden terecht door vredes- en mensenrechtenorganisaties aangekaart. Aangezien politici en overheden het nalaten om (conform de door hen getekende internationale overeenkomsten) dit onrecht te beantwoorden met sancties, sommigen zelfs openlijk hun lof uitspreken, de VS zijn vetorecht in de Veiligheidsraad gebruikt en Israël zelf alle uitspraken en resoluties van het Internationaal Gerechtshof en de VN negeert, is de grassroots beweging sterk gegroeid met de geweldloze BDS als haar krachtige actiemiddel.
Deze beweging zal door uitbreiding van de bevoegdheden van onze overheid en haar medeplichtigheid met Israëlische staatsterreur steeds vaker aangevallen worden.

 

BDS Nederland op Twitter