Racisme en discriminatie staan lijnrecht tegenover vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid

Stamp out Racism graffiti, Eblana Street, Belfast, Noord Ierland, Augustus 2010. door Ardfern, via Wikimedia

Verklaring van het Palestijnse Nationaal Comité voor BDS (BNC) waarin nog eens wordt herhaald dat de BDS-beweging tegen alle vormen van racisme en discriminatie is.

De wereldwijde beweging voor boycot, desinvestering en sancties (BDS) voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid van het Palestijnse volk is een alomvattende, geweldloze mensenrechtenbeweging die alle vormen van racisme en rassendiscriminatie verwerpt. De beweging wordt geleid door het Palestijnse BDS Nationaal Comité (BNC), de grootste coalitie van Palestijnse politieke partijen, vakbonden en vakbonden, vluchtelingennetwerken, volkscomités en organisaties.

De oproep tot BDS in 2005 door het Palestijnse maatschappelijk middenveld, waarin wordt opgeroepen om een einde te maken aan de openlijke schendingen van het internationaal recht door Israel en om de mensenrechten van het Palestijnse volk te beschermen, is verankerd in de beginselen die zijn uiteengezet in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Zoals de verklaring stelt:

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren” en iedereen heeft recht op alle fundamentele rechten en vrijheden “zonder onderscheid van welke aard dan ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, religie, politieke of andere mening, nationale of sociale afkomst, eigendoms-, geboorte- of andere status.

Op basis van deze principiële inzet van de BDS-beweging voor de gelijke rechten van ieder mens, ongeacht identiteit, staan wij resoluut tegen politieke ideologieën, wetten, beleid en praktijken die racisme bevorderen. We verwerpen het zionisme, omdat het de racistische en discriminerende ideologische pijler vormt van het Israelische bezettingsregime, de kolonisten en de apartheid die het Palestijnse volk sinds 1948 zijn fundamentele mensenrechten hebben ontnomen.

Overeenkomstig de VN-definitie van rassendiscriminatie tolereert de BDS-beweging geen enkele handeling of uitspraak die onder meer anti-zwart racisme, anti-Arabisch racisme, islamofobie, antisemitisme, seksisme, xenofobie of homofobie aanwendt of verspreidt.

Wij veroordelen fel apartheid, genocide, slavernij, koloniale uitbuiting en etnische zuivering, misdaden tegen de menselijkheid die zijn gebaseerd op racisme en raciale suprematie, en we roepen op tot het recht van hun slachtoffers, inclusief nakomelingen, op volledig herstel. We veroordelen en zijn ook solidair met slachtoffers van andere schendingen van de mensenrechten, waaronder mensenhandel, uitbuiting van werknemers en seksuele uitbuiting.

De principes van de BDS-beweging worden geleid door de inclusieve agenda van de Wereldconferentie tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid, die in 2001 werd gehouden in Durban, Zuid-Afrika, en omvatten de waarden van culturele diversiteit, solidariteit en wederzijdse steun tussen slachtoffers van racisme en rassendiscriminatie.

Op basis van deze waarden zijn we solidair met mensen van Afrikaanse afkomst, inheemse volkeren, landlozen, vluchtelingen en migranten, mensen die worden uitgebuit en onderdrukt voor de economische vooruitgang van enkelen, en degenen die worden gediscrimineerd en vervolgd vanwege hun geloof of identiteit, waaronder kaste. We staan achter hun respectieve strijd voor raciale, economische, gender-, milieu- en sociale rechtvaardigheid.

We reiken onze steun uit aan alle gemarginaliseerde gemeenschappen, onder meer Arabische, zwarte, inheemse, moslim, joodse, Aziatische, Latino, Roma en Dalit, die het doelwit zijn van xenofobe en extreemrechtse racistische bewegingen die zijn opgekomen of aan de macht zijn, met name in de VS, Europa, Zuid-Amerika, India en elders. We staan ook solidair met de strijd van alle minderheden in de Arabische wereld tegen racisme en rassendiscriminatie en voor volledige gelijkheid en rechtvaardigheid.

De principes van de BDS-beweging vragen om proactieve solidariteit met onderdrukte gemeenschappen over de hele wereld en met alle slachtoffers van racistische daden en retoriek, aangezien we een gemeenschappelijk ideaal hebben. We steunen hun verzet, in overeenstemming met het internationale recht, tegen onverdraagzaamheid, racistische ideologieën en -praktijken.

Racisme en rassendiscriminatie staan lijnrecht tegenover vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid!

BDS Nederland op Twitter