Palestijnse campagne voor de academische en culturele boycot van Israël

De Palestijnse Campagne voor de Academische en Culturele Boycot van Israël (PACBI) is in 2004 gestart om bij te dragen aan de strijd voor Palestijnse vrijheid, gerechtigheid en gelijkheid. Het pleit voor een boycot van Israëlische academische en culturele instellingen vanwege hun diepe en aanhoudende medeplichtigheid aan Israëls ontkenning van de Palestijnse rechten die zijn vastgelegd in het internationaal recht.

PACBI is een van de oprichters van het Palestijnse BDS National Committee (BNC), en heeft tot taak toezicht te houden op de academische en culturele boycotaspecten van BDS.

De BNC, inclusief PACBI, zet zich in voor de vrijheid van meningsuiting zoals bepaald in het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van de Verenigde Naties (ICCPR) en verwerpt als zodanig in principe boycots van individuen op basis van hun mening of identiteit (zoals burgerschap, ras, geslacht of religie).

Klik hier voor een lijst met de belangrijkste PACBI-richtlijnen en beleidsdocumenten.

Klik hier voor een lijst met toezeggingen van kunstenaars die de culturele boycot van Israël steunen.

BDS Nederland op Twitter