Laatste nieuws
Meer nieuws
Uit nieuwe YouGov Eurotrack-data blijkt dat het beeld wat Europeanen hebben van Israël  aanzienlijk negatiever is geworden sinds zij het in februari voor het laatst hebben getest.  De netto “favoribility” voor Israel is in alle onderzochte landen met ten minste 14 punten gedaald. Van alle onderzochte landen denken de Britten…
Laatste actie
bekijk alle acties
Amsterdam heeft zichzelf uitgeroepen tot mensenrechtenstad en pretendeert dat mensenrechten een perspectief zijn waarmee het naar al zijn beleid kijkt. De samenwerking met Tel Aviv druist daar rechtstreeks tegenin. De apartheid en onderdrukking van Palestijnen zijn overal in het land een feit, ook in Tel Aviv. Tijdens de ambtsperiode van voormalige burgemeester Ed van Thijn werd Amsterdam uitgeroepen tot anti-Apartheidstad als protest tegen de Apartheid in Zuid-Afrika. Amsterdam dient weer die voortrekkersrol op zich te nemen en zich uit te spreken tegen Apartheid. Dat begint met het verbreken van het samenwerkingsverband met Tel Aviv. U kunt de oproep aan de gemeente steunen door hier te tekenen.
Wij gaan zondag de straat op en roepen de Nederlandse staat op om het Israëlische geweld van de afgelopen weken te veroordelen en sancties in te stellen tegen Apartheid. Wij eisen stopzetting van militaire samenwerking met Israël en opschorting van het associatieverdrag. De tijd van pappen en nathouden is allang voorbij, tijd voor echte maatregelen. Het protest vindt plaats op de Dam op zondag 16 mei van 14u00 tot 17u00.
BDS Nederland op Twitter