1 March 2019

Khalida Jarrar uit de gevangenis. Lid van Palestijns parlement zat bijna twee jaar vast zonder aanklacht of proces.

Khalida Jarrar zat in de cel vanwege haar activiteiten voor het Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). Zij bevond zich twintig maanden in zogenaamde administratieve hechtenis, een in Israël veel gebruikt middel. Volgens de organisatie Addameer zitten er op dit moment 495 Palestijnen in administratieve hechtenis. Gevangenen bevinden zich dan in totale onzekerheid: er is geen proces, de redenen van arrestatie zijn extreem vaag, het dossier is niet ter inzage en de gevangenhouding kan vlak voor de vrijlating weer verlengd worden. Het leven van de gearresteerde en zijn/haar familie wordt hierdoor totaal ontregeld. Khalida Jarrar kreeg driemaal met zo’n verlenging te maken.

De bij de verkiezingen van 2006 in de Palestijnse Wetgevende Vergadering (Palestinian Legislative Council) gekozen Jarrar werd al eens in 2015 gearresteerd. Zij werd toe beschuldigd van het verlaten van het Jericho district dat zij volgens een militaire order niet mocht verlaten. Israël (en de Israëllobby) beschouwt de partij van Jarrar als een terroristische organisatie.

Zoals alle Palestijnen in de Westoever valt Jarrar niet onder de wetten van de staat Israël, zoals dat wel het geval is met de joodse kolonisten. Er wordt recht gesproken door militaire rechtbanken waarbij deze ‘shoppen’ in verschillende rechtssystemen en in militaire orders die vaak niet bekend zijn. Als ‘rechters’ doen dienst officieren van het Israëlische leger. Dit hele rechtssysteem is in feite een schakel in een apartheidssysteem. De gang van zaken vanaf arrestatie tot aan de uitspraak is berucht om zijn willekeur en hardvochtigheid.

de redactie

foto: Khalida Jarrar

BDS Nederland op Twitter