2 March 2018

Nederland lid van spionageclub. Weet 2e Kamer dat?

Op 21 maart stemmen wij over de sleepwet. Maar, wat weten wij? En … wat weet ons parlement?

Nederland lid van een geheime club

Nederland blijkt lid te zijn van een exclusieve club landen die gegevens uitwisseld over personen, de SIGINT Seniors Europe. Gegevens die verkregen zijn door spionage en afluisteren van telefoons, laptops, intelligente televisietoestellen, etc. Om op 21 maart verstandig te kunnen stemmen voor of tegen de sleepwet zou de kiezer moeten weten naar welke landen die informatie gaat en of die landen fatsoenlijke wetgeving hebben om misbruik te voorlomen. En, of een land waaraan informatie over Nederlandse burgers gaat die informatie niet zal gebruiken voor illegale doelen. Zoals het overtreden van de regels van het internationale recht.

Sleepwet: meedoen met de grote jongens?

Gisteren vroegen wij op onze site daarom aandacht voor het referendum over de sleepwet, het wetsontwerp om de Nederlandse geheime diensten veel meer mogelijkheden te geven voor het grootschalig afluisteren van burgers. Het gaat vooral om het met de laatste technologie onderscheppen van elektronische signalen, afgekort: “SIGINT”. Gezien de doelstelling van docP richten wij ons speciaal op Israël. In eerste instantie is er wat dat betreft goed nieuws: Israël is geen lid van de door de VS opgerichte SIGINT Seniors Europe. De kerngroep is weinig Europees: VS, Groot-Brittannië, Australië, Canada en Nieuw Zeeland. De andere leden zijn Europees. De kerngroep komt overeen met de “Five Eyes”, de machtigste club in de spionagewereld. Het is zeer onwaarschijnlijk dat kleine leden van SIGINT Seniors Europe zoals Nederland qua uitwisseling van gegevens worden behandeld als de gelijken van de “Five Eyes”. Het is zelfs waarschijnlijk dat de werkelijke achtergrond van de wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (de Wiv of sleepwet) daarin bestaat, dat er door de “zware jongens” druk op ons land wordt uitgeoefend om modernere methodes te gaan toepassen bij het slepen naar informatie.

Israël: stille partner

Israël is geen lid van de Five Eyes en van SIGINT Seniors Europe. Maar dat stelt niet gerust. Israël is namelijk de voorkeurspartner van de VS als het gaat om informatie uitwisseling. Daar heeft het Amerikaanse Congres voor gezorgd (niet alle presidenten en zeker niet de Amarikaanse diensten waren daar altijd gelukkig mee). Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat informatie die via SIGINT Seniors Europe naar de Amerikaanse diensten gaat, niet bij Israël terecht zou komen.

Geert waakt over onze geheimen

Ons punt is dat niet alleen de kiezers niet op de hoogte zijn van essentiele informatie maar dat over essentiële zaken – om maar een voorbeeld te noemen: welke informatie kan ook in Israël terecht komen? – ook de Tweede Kamer slecht op de hoogte is. Er is een commissie van vijf Kamerleden die (volgens sommige deskundigen matig) geïnformeerd wordt. Die leden mogen overigens niet verder vertellen wat zij te horen krijgen. Het gaat dus om ons blinde vertrouwen. Eén van de leden van deze zogenaamde “commissie stiekem” luistert naar de naam Geert Wilders.

De redactie

BDS Nederland op Twitter