3 July 2018

Gazastrook: wapens testen op twee miljoen mensen. Doden en verminken als marketinginstrument voor de nieuwste wapens

Mensen als testmateriaal

De Israëlische wapenindustrie gebruikt de Palestijnen – met name de twee miljoen mensen die gevangen zitten in de Gazastrook – doelbewust als ‘testmateriaal’ voor de nieuwste, technologisch geavanceerde wapens. Een nieuw rapport van de Coalition of Women for Peace (CWP) onderbouwt deze stelling

Het rapport bevat onder andere een analyse van de “waarde” van de onder concentratiekamp-omstandigheden opgesloten bevolking voor de Israëlische militaire economie. “Israëlische militaire operaties in Gaza in de afgelopen tien jaar zijn bijzonder profijtelijk geweest voor de militair-industriële sector van het land. Zowel particuliere bedrijven als de Israëlische overheid gebruiken Gaza als een kans om nieuwe wapens, technologieën en gevechtsmethoden te testen en deze op basis van hun succesvolle inzet te vermarkten.” Het rapport stelt onder meer dat de Grote Mars van de Terugkeer aan Israël – een van de grootste drone-exporteurs – een gelegenheid bood om zijn geavanceerde UAV (drones) technologie aan de wapenmarkt te presenteren in een bijzondere gevechtsomgeving.

“Na elke operatie in Gaza een sprong in de klandizie”

Een topman van Israeli Weapons Industries (IWI) wordt geciteerd met de woorden, “After every operation of the kind taking place in Gaza right now, we are seeing a big leap in the number of foreign customers. We market aggressively abroad as it is, but the IDF’s actions definitely effect our work.”

Op 11 april j.l. zei Saar Koush, toen nog topman van Magal Security Systems het bedrijf dat onder andere de afscheiding rond Gaza leverde, in een interview: “Gaza has become a showroom for the company’s ‘smart fences,’ as customers appreciate that the products are battle-tested.”

Israëlische traditie: populaire namen voor gruwelijke zaken

In een commentaar van MEE wordt het gebruik van de nieuwste drones er uit gelicht. Het gaat om drones die een menigte effectief met zwaar traangas besproeien en speciaal zijn ontwikkeld voor Gaza en die door het leger zijn uitgedost met de naam ‘Sea of Tears’, naar een populaire song.

Ook is sprake van ‘killer drones’ die mensen in een menigte kunnen beschieten.

Algemene conclusie

De algemene conclusie van het rapport is, dat de Israëlische militairen, “made deliberate choices to kill and permanently injure considerable numbers of Palestinian civilians” waarbij het neerslaan van de demonstraties de militaire voorzagen van een “platform to introduce and showcase the use of drones as the strategic choice of the present and future.”

Het rapport zal een belangrijke rol vervullen bij de discussie over de opsluiting van de twee miljoen mensen in Gaza en de medeplichtigheid van de Europese defensie industrie bij een massamoord-in-etappes.

Zie ook: een recent artikel van Rebecca Stead (Ned. vert.)

De redactie

BDS Nederland op Twitter