4 April 2018

Israël – Saoedie-Arabië vinden elkaar. Vage uitspraken maar Israël feitelijk erkend.

In de internationale pers wordt vandaag veel geschreven over de toenadering tussen Saoedie-Arabië en Israël. De Saoediërs erkennen feitelijk Israël en de Saoedische machthebber kroonprins Mohammed bin Salman is nauw betrokken bij het ‘vredesplan’ van president Trump. Wel zegt hij dat de rechten van het Palestijnse volk geërbiedigd moeten worden en dat hij “religieuze zorgen” heeft over het lot van de al-Aqsa moskee in Jeruzalem. Beide zaken worden in zijn uitspraken vrij vaag geformuleerd. Vermoedelijk zijn zijn uitspraken ook een stap in de richting van een formele erkenning van Israël als joodse staat, maar duidelijk is dat niet.

De centrale uitspraak van Salman werd gedaan in een interview met The Atlantic en luidde: I believe that each people, anywhere, has a right to live in their peaceful nation. I believe the Palestinians and the Israelis have the right to have their own land. But we have to have a peace agreement to assure the stability for everyone and to have normal relations. (Ik ben ervan overtuigd dat elk volk, waar dan ook, het recht heeft in vrede in zijn eigen natiestaat te leven. Ik geloof dat de Palestijnen en de Israëliërs het recht hebben op hun eigen land. Maar we moeten een vredesovereenkomst hebben om stabiliteit en normale relaties voor alle betrokkenen te verzekeren.)

Niet Israël maar Iran als concentratiepunt

Op de keeper beschouwd kan men met deze uitspraken verschillende kanten op en dat zal ook de bedoeling zijn. Salman weet uiteraard dat Israël zeer impopulair is in zijn eigen land. Hij kan bijvoorbeeld Jeruzalem niet officieel weggeven aan Israël. Anderzijds wil hij het Trump naar de zin maken en dat wil zeggen dat zijn uitspraken zodanig van elastiek moeten zijn dat hij achter het ‘vredesplan’ kan staan dat de Amerikaanse president binnenkort bekend gaat maken. Wat hier in feite gebeurt is een politieke megadeal die geenszins over de Palestijnen gaat en die waarschijnlijk bestaat uit vier delen.

1 De VS, Israël en Saoedie-Arabië verklaren Iran tot gezamenlijke vijand, zorgen gezamenlijk voor escalatie en zorgen er ook voor dat hun legers en geheime diensten voorbereid zijn op een eventuele aanval op Iran in de komende jaren.

2 De drie zorgen ervoor dat er een gezamenlijk gesteund ‘vredesplan’ komt dat hen de mogelijkheid biedt om het Palestijnse vraagstuk tot een minder belangrijke kwestie te maken en grotendeels af te voeren van de internationale agenda en van de agenda van de soennitische moslimlanden.

3 De Saoedische oliemiljarden zullen grotendeels besteed blijven worden in de VS waarbij ook Israël zal kunnen meeprofiteren.

4 De VS en Israël zullen actief helpen bij de overgang van de eenzijdige Saoedische olie-economie naar een economie met een bredere basis.

Tegenstanders van deze ontwikkeling zullen zijn, Iran, Rusland en Turkije. De hamvraag in de komende jaren zal zijn, wat doet Europa?

De redactie

foto: (Tehran News) subtiliteiten zijn van gisteren

BDS Nederland op Twitter