5 April 2018

Brief van 24 organisaties: Regering, bescherm Palestijnen tegen Israelisch geweld!

In reactie op het bloedbad in Gaza op Goede Vrijdag roepen 24 organisaties, waaronder DocP, in onderstaande brief de minister en leden van de Eerste en Tweede Kamer vandaag op tot het nemen van concrete maatregelen.

Geachte lezer,

Op Goede Vrijdag (30 maart) vond een bloedbad plaats in Gaza. Israëlische scherpschutters schoten op Palestijnen die demonstreerden voor het recht op terugkeer naar hun land. De demonstranten eisten ook dat er een eind komt aan hun levenslange detentie in de grootste openlucht gevangenis ter wereld: Gaza.

Er vielen minstens 17 doden en meer dan 1400 gewonden, onder wie 200 kinderen. De helft van de gewonde slachtoffers werd getroffen door scherpe munitie. Ze zullen vaak nog jarenlang de gevolgen van hun verwondingen ondervinden. Ook op de Westelijke Jordaanoever raakten Palestijnen gewond.

De ondertekenaars van deze brief roepen de Nederlandse overheid op haar verantwoordelijkheid te nemen. Palestijnse burgers die onder bezetting leven moeten worden beschermd tegen Israëlisch geweld. Ook moet het recht van demonstratie van de Palestijnen worden gegarandeerd. Palestijnen die voor hun vrijheid, menselijk bestaan en het recht op terugkeer naar hun land
demonstreren, moeten dat kunnen doen zonder getroffen te worden door militaire repressie.

De Israëlische autoriteiten hadden van tevoren laten weten honderd scherpschutters en ook tanks te zullen inzetten tegen demonstranten die te dicht bij de grens zouden komen. Israëlische en Palestijnse mensenrechtenorganisaties hadden van tevoren gewaarschuwd dat het met scherp schieten op ongewapende demonstranten een schending is van het internationaal recht en doden tot gevolg zou hebben.

Desondanks werd er, met voorbedachten rade, buitenproportioneel geweld gebruikt door het Israëlische bezettingsleger. VN-secretaris-generaal António Guterres en de Hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en defensiebeleid van de EU Federica Mogherini riepen op tot een ‘onafhankelijk en transparant’ onderzoek naar het Israëlische geweld, maar deze oproepen werden onmiddellijk door de Israëlische regering weggehoond.

Zeventig jaar na de verdrijving van de Palestijnen als gevolg van de stichting van de staat Israël in hun land is de situatie in Gaza uitzichtloos: de bevolking heeft geen enkel perspectief op een menswaardige toekomst. Daarom eisen de Palestijnen hun rechten op: terugkeer van de vluchtelingen naar hun land van herkomst en een einde aan de afsluiting van Gaza.

Krachtens het internationaal recht is Gaza bezet gebied. De bezettende mogendheid, Israël, voldoet niet aan de daaruit voortkomende verplichtingen ten opzichte van de burgerbevolking. Israël legt elke kritiek en buitenlands protest naast zich neer en toont zich niet gevoelig voor oproepen waaraan geen consequenties zijn verbonden.

Daarom dringen wij met kracht aan op de volgende maatregelen:

1. dat Nederland elke vorm van samenwerking en kennisuitwisseling met het Israëlische leger, politie en/of veiligheidsdiensten opzegt;

2. dat de Nederlandse overheid en de EU alle betrekkingen met Elbit en alle andere Israëlische wapenfabrikanten verbreekt;

3. dat Nederland in internationaal en Europees verband aandringt op een onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen op Goede Vrijdag in Gaza;

4. dat Nederland alles in het werkt stelt dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het aangerichte bloedbad worden berecht;

5. dat Nederland zich inspant en een actieve rol speelt bij de bescherming van Palestijnse burgers onder Israëlische bezetting.

Namens 24 organisaties:

Algemene Palestijnse Arbeiders Vereniging
Article 1 Collective
Breed Platform Palestina Haarlem
Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP)
Een Ander Joods Geluid
gate48
het Palestijns Huis
Internationale Socialisten
Kairos Sabeel Nederland
Nederlands Palestina Komitee
Palestina Komitee Rotterdam
Palestine Link
Palestijnse Gemeenschap Nederland
Stop Wapenhandel
Stichting Aidoun
Stichting AlGhad – Amsterdam
Stichting Hanin – Utrecht
Stichting Groningen-Jabalya
Stichting Kifaia
Stichting Palestijnse Vrouwen
Stichting Somoed – Apeldoorn
Stichting Tawasul – Den Haag
The Rights Forum
Women’s International League for Peace and Freedom (NL)

 

BDS Nederland op Twitter