5 September 2018

Labour partij bezwijkt voor druk van Israëllobby

Labour zionisten drukken IHRA-definitie door

De Britse Labour partij heeft gisteren besloten om een omstreden definitie van antisemitisme te aanvaarden. Het gaat om de zogenaamde IHRA-definitie die de mogelijkheid opent om kritiek op Israël te duiden als ‘antisemitisme’. Aan dit besluit was een lange en hevige strijd binnen de partij vooraf gegaan waarbij een groep prominente zionisten, onder wie Tony Blair, de eigen partij onder druk zetten om de IHRA-definitie over te nemen. Ook van buiten af werd druk uitgeoefend vooral door de machtige conservatieve pers in Engeland. Het besluit geldt in Groot-Brittannië als een nederlaag van partijleider Jeremy Corbyn die al tientallen jaren de Palestijnse zaak steunt.

Strijd zal nu gaan over interpretatie

Te verwachten valt dat de strijd binnen Labour wordt voortgezet. De kritiek op de onderdrukking van de Palestijnen neemt toe onder de achterban van de partij. Onder aansturing van de oude garde in partij is nu een definitie ‘aangenomen’ die op gespannen voet staat met de vrijheid van meningsuiting, zeker als men de definitie interpreteert zoals Israël dat zou willen (Israël heeft zich openlijk gemengd in deze binnenlands politieke kwestie in Groot-Brittannië). De strijd zal dus nu gaan over de interpretatie. Een mogelijke interpretatie is zelfs dat het bekritiseren van de IHRA-definitie zelf een vorm van antisemitisme is. Het is de vraag of de Israëllobby zich op den duur niet gaat vertillen aan zo’n ‘overwinning’, die dan een pyrrusoverwinning zal worden. Tot die tijd zit Labour opgescheept met een interne potentiële splijtzwam.

Opportunisme

De eerste regels van het artikel in de Volkskrant van vanmorgen over deze zaak weerspiegeld het zich naar alle kanten indekkend opportunisme bij veel media in Nederland: ‘Al jaren hangt er rond de top van de Britse Labourpartij een zweem van anti-Joods sentiment. Nu belooft de partij de officiële definitie van antisemitisme te erkennen. Maar kritiek op Israël moet blijven mogen, vindt ze.’

De redactie

BDS Nederland op Twitter