5 December 2018

Inlichtingen wet blijft maar rondspoken

Terwijl het Grolloo’sche orakel

met veegpieten overhoop ligt,

Ollongren onderwijl voor de Mossad zwicht,

Maakt Grapperhaus van de WIV een debacle.

 

‘Sleepwet’ zou waarborgen bevatten

De invoering van de gewijzigde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV 2017), blijft een hoofdpijndossier van de kabinet. In een referendum vorig jaar stemde een kleine meerderheid van de bevolking “nee”. Dat dwong tot aanpassingen. Ook docP reageerde via de internetconsultatie op deze zogenaamde ‘sleepwet’: “regering, zorg dat Israëls geheime diensten niet meeslepen met de Nederlandse diensten”. De wet werd op 1 mei alvast ingevoerd, de waarborgen tegen misbruik zouden daarna worden ingebracht.

Toezichtorgaan is kritisch

Nu blijkt (de Correspondent 05/12): De AIVD en MIVD hebben, ondanks het ‘nee’ van de bevolking in het referendum dit jaar, belangrijke waarborgen tegen misbruik van de wet nog niet doorgevoerd. Daardoor bestaat er “een hoog risico op onrechtmatige gegevensverwerking”, waarschuwde toezichthouder CTIVD gisteren.

Het kabinet beloofde in het verleden (NRC 04/12): “(…) dat de diensten „zo gericht mogelijk” te werk zouden gaan bij de zogeheten ‘bulkinterceptie’ van gegevens. Het criterium ‘zo gericht mogelijk’ werd ook in de Inlichtingenwet opgenomen. De CTIVD concludeert nu dat uitgerekend op dat punt veel waarborgen in de praktijk nog ontbreken.

‘Terrorisme’-strijd: veel ruimte

DocP heeft steeds gesteld dat de waarborgen belangrijk zijn bij uitwisseling van persoonlijke data met alle buitenlandse geheime diensten, maar dat Israël toch speciale aandacht verdient gezien de reputatie van met name de Israëlische dienst Mossad. Het begint er op te lijken dat (ook) in Nederland de geheime diensten teveel speelruimte krijgen op basis van de door de Verenigde Staten geleide ‘strijd tegen terrorisme’. Daarbij wordt volgens de meeste deskundigen nauw met Israël samengewerkt zonder dat de bevolking ooit inzage krijgt in de resultaten van die samenwerking.

Europese criminaliteit: zeer terughoudend

Nederland ligt volgens berichten gisteren en vandaag dwars bij voorstellen om de grensoverschrijdende criminaliteit in de Europese Unie aan te pakken. Bij uitwisseling van justitiële informatie tussen EU-landen trapt Nederland op de rem, omdat misbruik op de loer ligt. Minister Grapperhaus tekende twee weken geleden protest aan bij de Europese Commissie en mede-lidstaten. Hopelijk slaat deze kritische houding binnen de EU binnenkort over op het probleem van de waarborgen in de WIV-praktijk.

De redactie

Foto boven het artikel: Voetbal Inside-ster en bleusliefhebber Johan Derksen uit Grolloo

BDS Nederland op Twitter