6 February 2018

Staat van Beleg legt de routine van geweld vast

Van dag tot dag registreren de mensen achter de site Staat van Beleg mensenrechtenschendingen die in de bezette gebieden gepleegd worden.

In de eerste maand van 2018 registreerde en archiveerde Staat van Beleg maar liefst 879 mensenrechtenschendingen en 176 rapporten/analyses. Bij de presentatie van het eerste maandoverzicht van dit jaar zit een toelichting waaruit wij het volgende citeren:

Iedere maand belichten we een ander aspect met betrekking tot de bezetting van Palestina. Deze maand schrijven we over de meest kwetsbare slachtoffers van de Israëlische bezetting: kinderen! Stel, je woont in een bezet land en de bezetter faalt in haar verplichting om jou en je kinderen te beschermen. Nog erger, ze faalt niet alleen om haar bezette ingezetenen te beschermen, ze brengt zelfs hun levens in gevaar. Wanneer de bezetter niet kan garanderen het leven van jou en je kinderen te beschermen en je kunt dat zelf niet of het wordt je niet toegestaan, tot wie moet je je dan wenden? Je zou dan denken aan internationaal recht: het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Staat van Beleg geeft vervolgens een analyse van de wijze waarop Israel het verdrag Rechten van het Kind negeert, ondanks dat het door Israel wel werd getekend. Conclusie: “De Israëlische overheid stelt dat internationale verdragen die betrekking hebben op bezet land niet van toepassing zijn op de Palestijnse bezette gebieden omdat deze niet onder de legitieme soevereiniteit van een staat vielen toen ze veroverd werden gedurende de oorlog in 1967. Dit houdt in dat het Verdrag naar willekeur ingezet wordt.”

Door deze registratie kon intussen een indrukwekkend archief worden opgebouwd. Meer hierover op de site van Staat van Beleg.

De redactie

BDS Nederland op Twitter