7 September 2018

Staat van Beleg: mensenrechtenschendingen in augustus

De Nederlandse organisatie Staat van Beleg heeft zoals gebruikelijk zijn maandelijkse overzicht gepubliceerd over de mensenrechtenschendingen in de door Israël bezette gebieden. Staat van Beleg heeft in de afgelopen maand augustus 729 schendingen geregistreerd. De website toont in zijn archief ook verwijzingen naar informatiebronnen en rapporten. Deze keer licht Staat van Beleg het thema van verontreiniging er speciaal uit. Hieronder een samenvatting.

Landbouwgrond laten onderlopen met rioolwater

Een voorbeeld: in het Qalqilya district wordt milieuvervuiling met name veroorzaakt wordt door afvalwater en rioolwater dat uit joodse nederzettingen over nabijgelegen Palestijnse landbouwgrond stroomt. Ook ondergrondse waterreserves worden op deze manier aangetast.

Chemish afval

Onderzoek van B’Tselem heeft aangetoond dat er tenminste vijftien afvalverwerkingsfaciliteiten in de Westelijke Jordaanoever zijn. Het meeste van het afval dat daar wordt verwerkt is afkomstig uit Israël, waarbij het ook gaat om schadelijk afval en gevaarlijke stoffen. Een voorbeeld is ‘Geshuri activities‘, een agrochemisch privébedrijf dat bestrijdingsmiddelen en kunstmest fabriceert aan de rand van de Palstijnse stad Tulkarem. Het probleem is hier niet alleen de vernietiging van landbouwgrond rond de fabriek, maar ook dat ziektes waaronder aandoeningen van de luchtwegen, ooginfecties en kanker zijn toegenomen. De fabriek opereert niet gedurende de maanden dat de wind richting Israël waait. Na internationale bemiddeling slaagden de Palestina erin om Israël het afval terug te laten brengen om naar behoren te worden verwerkt in Israël.

Deskundigen maken zich zorgen over radioactief afval dat lekt uit de nucleaire reactor Dimona op Palestijnse grond in de Negevwoestijn. Het is een van de weinige nucleaire faciliteiten in de wereld die niet onderhevig is aan internationale veiligheidsinspecties door de ‘International Atomic Energy Agency’.

Besproeien van landbouwgrond met giftige bestrijdingsmiddelen

Door de jaren heen heeft Israël giftige chemische stoffen en gevaarlijke bestrijdingsmiddelen gesproeid op landbouwgrond in de Gazastrook. Veel medische experts in de Gazastrook maken zich zorgen over de stijging in het aantal geregistreerde kankerpatiënten, met name in de landbouwgebieden.

Waterverontreiniging

Omdat de Gazastrook, een gebied waar waterschaarste heerst, nergens anders water vandaan kan halen wordt er veel gebruik gemaakt van zeewater. Echter, in diezelfde zee wordt ook afvalwater gedumpt. Terwijl Israël in haar waterbehoefte heeft voorzien met ontzilt water, waarvoor de grootste omgekeerde osmose installatie ter wereld werd gebouwd slechts 48 k.m. ten noorden van de Gazastrook, zo ontbreken soortgelijke installaties in de Gazastrook omdat het aan elektriciteit ontbreekt om op volle capaciteit te draaien. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie zijn watergerelateerde ziektes de hoofdoorzaak van kindersterfte in de Gazastrook en worden geschat verantwoordelijk te zijn voor een kwart van alle ziektes.

Alle provincies in de Westelijke Jordaanoever kampen met waterschaarste. De Israëlische controle op het water en de veelvuldige onderbrekingen op de toevoer van water voor langere periodes dwingt de mensen water te gebruiken uit onbeschermde bronnen.

De gezondheidseffecten van traangas

Een Amerikaanse studie heeft aangetoond dat het voortdurende gebruik van traangas door Israëlische troepen in Palestijnse vluchtelingenkampen een verwoestend effect heeft op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de inwoners, met name vrouwen, kinderen en ouderen. De studie, uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van Californië en Berkeley, geeft aan dat het vluchtelingenkamp Aida nabij Bethlehem het meest wordt blootgesteld aan traangas wereldwijd.

Zenuwgas

Gedurende de recente demonstraties in de Gazastrook gebruikten Israëlische troepen “vreemde en onbekende gassen” tegen ongewapende en vreedzame activisten. De gassen veroorzaakten stuiptrekkingen en trillingen bij demonstranten. Velen raakten urenlang bewusteloos. Artsen in de Gazastrook hebben verklaard dat de symptomen worden veroorzaakt door een neurotoxine, een onbekend zenuwgas die het gehele zenuwstelsel van het slachtoffer aantast. Het is dringend nodig om te achterhalen welke wapens Israël gebruikt onder het etiket ‘traangas’.

De redactie

BDS Nederland op Twitter