9 December 2018

Komt Duitsland in beweging? BDS Oldenburg boekt belangrijke zege.

Twee jaar gedwarsboomd

De BDS afdeling in Oldenburg, Duitsland heeft iets te vieren. Nadat de stad in 2016 en 2017 had geweigerd een ruimte ter beschikking te stellen voor een BDS bijeenkomst, heeft nu een Duitse rechter bepaald dat de als grondrecht vastgelegde vrijheid van meningsuiting ook de BDS beweging beschermt. Dit is belangrijk tegen de achtergrond van de Europa brede pogingen om critici van Israël de mond te snoeren, en van extra betekenis in Duitsland, omdat Duitse autoriteiten als gevolg van de Tweede Wereldoorlog buitengewoon gevoelig zijn voor alles wat met Israël te maken heeft. Interessant wordt nu de vraag of deze uitspraak invloed gaat hebben op het debat over toelaatbaarheid van Israël kritiek in de rest van Duitsland – het meest invloedrijke land binnen de Europese Unie. BDS in Oldenburg (in Noord West-Duitsland) heeft op zijn site een bespreking van het vonnis geplaatst.

Een principiële uitspraak

Eind september was BDS in Oldenburg al in het gelijk gesteld met betrekking tot de vraag of het de juiste rechtsgang had gekozen. Nu is in hogere instantie vastgesteld dat ook het intrekken van de toestemming om de ruimte te gebruiken onrechtmatig was. Zoals hierboven opgemerkt heeft de rechter zich niet beperkt tot juridisch-technische of lokale overwegingen, maar bevat het vonnis een principiële toetsing aan de grondrechten van Duitse burgers. De rechter stelt duidelijk dat het stadsbestuur in de toekomst bij het beoordelen van verzoeken om een ruimte door BDS, de volgende aspecten in zijn besluit in acht moet nemen: 1 het grondrecht op vrijheid van meningsvorming en vergadering, 2 gelijkheid van behandeling (t.o.v. andere aanvragers), 3 het recht van de aanvrager om (bij weigering) gehoord te worden.

Bus op de ‘Pferdemarkt’

De aanleiding van de rechtszaak was de weigering van het gemeentebestuur om in mei 2016 een ruimte ter beschikking te stellen voor een door BDS Oldenburg georganiseerde bijeenkomst over het thema, “BDS, die palästinensische Menschenrechtskampagne stellt sich vor“. De Israëlische mensenrechtenactivist Ronnie Barkan was als spreker uitgenodigd. Aanvankelijk was wel een ruimte beschikbaar gesteld maar een paar dagen voor de bijeenkomst kreeg de stad blijkbaar koud watervrees, waarschijnlijk omdat een pro-Israëlische organisatie bezwaar had gemaakt. De “strijd” kreeg in 2017 een vervolg toen BDS wederom een bijeenkomst met Ronnie Barkan organiseerde en dat deed op het marktplein (de Paardenmarkt) vanuit een gehuurde bus. Het gemeentebestuur had voor de tweede keer geweigerd.

Meer informatie is te vinden op https://www.ol4p.org en https://www.facebook.com/BDSInitiativeOldenburg/

De redactie

Foto: Ronnie Barkan, Majed Abusalama und Christoph Glanz, spreker en organisatoren van de bijeenkomsten.

BDS Nederland op Twitter