10 March 2018

Smaadcampagne tegen EU-parlemetariër

Lakmoesproef voor de “antisemitisme”-definitie

De Portugese Ana Gomes, prominent lid van het Europese Parlement eist een officieel onderzoek naar de rol van een topfunctionaris van de Europese Unie. Het gaat om de rol die Katharina von Schnurbein speelt in de smaadcampagne van lobby organisaties voor Israël waarbij Gomes wordt beschuldigd van antisemitische uitlatingen. Von Schnurbein, de topfunctionaris die de EU heeft aangesteld voor de bestrijding van antisemitisme was er snel bij om lasterlijke uitlatingen van het American Jewish Committee (AJC) over Gomes over te nemen. Zij deed dat samen met (iemand bij) de ambassade van de Europese Unie in Tel Aviv.

Gomes: intimidatie door Israëllobby

Ana Gomes had recent op een seminar gezegd dat de Palestijnse rechten steeds minder aan de orde komen in het Europees Parlement, als gevolg van een perverse lobby die mensen probeert te intimideren (“but they became more and more rare in this parliament as a result of a very perverse lobby that tries to intimidate people). Gomes vertelde dat zij de dagen voor het seminar sterk onder druk was gezet waarbij leugens en verdraaiingen waren gebruikt als middel. Het ‘Transatlantic Institute’ van het AJC (het Brusselse bureau van het AJC) pakte daarna flink uit tegen Gomes: haar opmerkingen zouden antisemitisch zijn en joodse civiele organisaties demoniseren. Het AJC dringt aan op diciplinaire maatregelen tegen Gomes.

Schnurbein, antisemitisme tsaar

Volgens Electronic Intifada (09/03) werkt von Schnurbein – de ‘antisemitisme tsaar van de EU’ – nauw samen met de Israëllobby in Europa en zet zij zich in voor het voorkomen van aanvallen op de Israëlische politiek. Zij retweette de aanval op Gomes en schreef zelf over “vile anti-Semitic expressions” (afschuwelijke antisemitische uitdrukkingen). Merkwaardig was dat haar tweet vervolgens weer werd geretweet door “iemand” op de EU-ambassade in Tel Aviv. Nb: over de nieuwe EU-ambassadeur in Tel Aviv, zie docP op 04-03.

Volgens Electronic Intifada krijgt von Schnurbein steun in deze kwestie vanuit de Europese Commissie. Niet verwonderlijk is dat media in Israël meedoen aan deze smaadcampagne.

Deze affaire is van belang omdat hij een lakmoesproef kan worden voor de vraag hoe Europa omgaat met de “Europese” definitie van antisemitisme (de IHRA-definitie). Deze definitie die kritiek op Israël en met name BDS in verband brengt met antisemitisme wordt op veel plaatsen in Europa door pro-Israël groepen gepromoot.

de redactie

foto: Ana Gomes

BDS Nederland op Twitter