10 September 2018

Beroep op 2e Kamer: stop sloop Bedoeïnendorp Khan al Ahmar

Dertien organisaties sturen brandbrief

Dertien Nederlandse organisaties die opkomen voor gelijke rechten voor Palestijnen en andere niet-joodse inwoners van Israël en de bezette gebieden, richten zich vandaag per brief tot de Tweede Kamer. De dreigende sloop van het dorp Khan al Ahmar – de bewoners ‘mogen’ op een plek naast een vuilnisbelt gaan wonen – is de aanleiding voor de brandbrief. Maar er is meer aan de hand dan de deportatie en sloop van alleen dit dorp. Tientallen dorpen trof dit lot al en tientallen zullen volgen. Tenzij de Europese Unie, te beginnen bij de nationale parlementen, nu eindelijk een rode lijn trekt. Tot de organisaties die de brief steunen behoren onder meer het Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP), Een Ander Joods Geluid (EAJG), Palestijnse Gemeenschap Nederland en The Rights Forum (TRF).

Hieronder de tekst van de brief :

Aan de leden van de Tweede Kamer Commissie Buitenlandse Zaken, Leiden, 10 september 2019

Onderwerp: sloop van Palestijns bedoeïenendorp Khan al Ahmar

Geachte volksvertegenwoordigers,

Hierbij vragen onderstaande organisaties uw urgente aandacht voor het bedoeïenendorp Khan al Ahmar in bezet Palestijns gebied. Israël is voornemens Khan al Ahmar te slopen, evenals tientallen (46!) andere Palestijnse bedoeïenendorpen. De bewoners van Khan al Ahmar mogen van de Israëlische regering gaan wonen bij de vuilnisbelt van Abu Dis. Na de sloop wil Israël nieuwe joodse bewoning mogelijk maken alsmede de aanleg van wegen naar het gebied.

De sloop van Khan al Ahmar, en 46 andere bedoeïenendorpen zoals Jabal al Baba, wordt algemeen gezien als een daad van etnische zuivering.

Maar er is meer aan de hand. De aanleg van nederzettingen is erop gericht om de bestaande illegale nederzettingen Kfar Adumin en Maale Adumim met Oost Jeruzalem te verbinden (het E1 plan). Daarmee wordt de Westelijke Jordaanoever definitief afgesloten van Jeruzalem, en wordt de Westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De door u bepleite tweestatenoplossing zal hiermee fysiek en definitief om zeep worden gebracht.

Op 5 september gaf het Israëlische Hooggerechtshof toestemming tot de sloop van Khan al Ahmar, maar niet eerder dan op 12 september. Dat is komende woensdag.

Wij dringen er urgent bij u op aan onze regering te vragen onverwijld bij de Israelische regering krachtig protest in te dienen, opdat het van de sloop en deportatie zal afzien, op straffe van sancties. Als dit doorgaat is het een schending van het internationaal humanitair recht en dus een oorlogsmisdaad.

In beleidstermen gesproken: de sloop van Khan al Ahmar maakt de door u voorgestane tweestatenoplossing onmogelijk.

Wij zien uit naar uw reactie op dit schrijven.

Hoogachtend,

Namens de organisaties,

Sonja Zimmermann (penvoerder)

Mede ondersteund door:

Breed Platform Palestina Haarlem

Diensten en Onderzoek Centrum Palestina

Een Ander Joods Geluid

Het Palestijnse Huis

PAIS

PalestineLink

Palestina Komitee Rotterdam

Palestina Werkgroep Enschede

Palestijnse Gemeenschap Nederland

Palestijnse Vrouwen in Nederland

Stichting VIA

The Rights Forum

Vrouwen in het Zwart Haarlem

 

Links:

https://stopthewall.org/2018/09/07/khan-al-ahmar-s-resistance-rises

https://www.btselem.org/communities_facing_expulsion/khan_al_ahmar

cc Minister Stef Blok


de redactie

foto: jonge inwoner van Khan al Ahmar

BDS Nederland op Twitter