29 January 2020

Geen vredesplan maar erkenning van apartheid

Wat is er gisteren veranderd? De belangrijkste verandering van gisteren is dat Israël en de regering Trump een stap verder gaan in het blootleggen van hun intentie om de middels geweld verkregen realiteit te bestendigen. De continuering van de volledige Israëlische controle over het hele gebied tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse Zee en iedereen die er woont. Het permanent uitsluiten van 4,5 miljoen vluchtelingen die zich buiten dit gebied bevinden. De realiteit van 5 miljoen inwoners die zelfs geen enkel burgerrecht hebben omdat ze etnisch geclassificeerd zijn als niet-Joods in bezet gebied. Zij krijgen een vooruitzicht op een Bantustan, zoals Zuid-Afrika die in haar laatste 20 jaar van de apartheid creëerde, met ook dan geen enkel burgerrecht. Ten slotte verkleint het de kloof tussen de huidige harde realiteit en de eufemistische termen die worden gebruikt om de situatie te verzachten.

Wat is er gisteren niet veranderd? Er wonen 13 miljoen mensen in het territorium dat Israël controleert. Naast de vijf miljoen Palestijnse rechteloze onderdanen 1,7 miljoen Palestijnse onderdanen die minder rechten hebben dan de Joodse onderdanen. Allen zullen onder het bewind van dezelfde regering in Jeruzalem blijven. Een regering die meedogenloos werkt om de ene bevolkingsgroep te scheiden van de andere, haar bestaan zo slecht mogelijk te maken en te verdrijven om zo een etnisch zuivere, Joodse, staat te realiseren. Om dit te kunnen bereiken vertrapt zij voortdurend de burgerrechten, de laatste jaren stap voor stap ook die van haar Joodse inwoners die kritiek op dit beleid hebben.

En de toekomst? Wat de Palestijnen nu wordt aangeboden zijn geen rechten of een staat maar de formalisatie van de staat van apartheid. Landonteigeningen, huisuitzettingen en verdrijving van Palestijnen zullen ook met dit plan door gaan. Van volledige burgerrechten blijven ze uitgesloten. Geen enkele hoeveelheid hasbara kan deze feiten verbloemen, vervagen of verdraaien, ook die van het CIDI niet.

Dit plan biedt ook kansen en hoop. De geschiedenis leert dat geen regime een meerderheid van haar bevolking blijvend kan uitsluiten. Ook Israël met al haar geweld en een sterk leger niet. Uiteindelijk zal het recht en rechtvaardigheid zegevieren en Israël een land worden voor al haar onderdanen ongeacht geloof en afkomst.

Nu de apartheid wordt erkend en geformaliseerd, ook door de regering Trump, is het veel gemakkelijker hiermee het debat en de strijd aan te gaan. We zijn het er nu allemaal eens dat we over hetzelfde praten: Israël is geen democratie maar een apartheidsbewind. Zoals Zuid-Afrika destijds: een democratie voor haar blanke, Nederlands-hervormde inwoners en een dictatuur voor de overige ingezetenen. Een ieder die dat ondersteunt is voor apartheid, geen democraat en een racist. Democratie begint immers met one (wo)man one vote. Dat Trump, Nethanyahu en Avigdor Lieberman dat zijn was natuurlijk al bekend. De vraag is nu welke positie minister Stef Blok inneemt. De komende dagen zal hij ons daar meer duidelijkheid over geven.

Voor een korte inhoud van zijn plan bekijk: https://www.middleeasteye.net/video/explained-trumps-middle-east-plan#autoplay

 

 

BDS Nederland op Twitter