11 July 2018

Zelfs president Rivlin meldt: in de voorgestelde grondwet wordt apartheid verankerd.

Israël bestaat 70 jaar en kent geen grondwet. Tijd voor de zelfverklaarde enige democratie in het Midden Oosten een grondwet vast te stellen. Een speciale kommissie binnen de Knesset geeft hier  leiding aan. Het concept van de grondwet kwam afgelopen week beschikbaar en is ter informatie en reactie aan de Knesset verzonden.

Uitgangspunt is dat de Israëls Joodse identiteit in de grondwet wordt verankerd en boven al het andere is gesteld, zelfs de democratie. Om de Joodse identiteit te kunnen waarborgen wordt o.a. de handhaving van exclusieve Joodse woongemeenschappen (Jewish only) binnen Israël in de grondwet vastgelegd.

Om ergens te mogen wonen in Israel heb je altijd instemming van plaatselijke overheid of aangewezen verantwoordelijke nodig. Gevolg: Joodse en Palestijnse inwoners leven veelal in aparte wijken, dorpen en steden. In het boek Apartheid Israel beschrijft Uri Davis hoe hij zich voordoet als koper voor een nieuwbouw woning en na instemming deze overdoet aan Palestijnse vrienden die anders bij voorbaat kansloos waren.

De komst van Palestijnse bewoners in overwegend Joodse woongemeenschappen geeft met regelmaat aanleiding tot protest. Met de grondwet kunnen Joodse bewoners straks een beroep doen op artikel 7b dat hun gemeenschap/flat/buurt exclusief Joods is en Palestijnen of enig andere niet Joodse bewoner dwingen te vertrekken. Niet Joden kunnen daarbij geen beroep doen op artikel 1 van de grondwet zoals wij die in Nederland kennen, die komt in de voorgestelde grondwet niet voor.

Israël kent 65 wetten die onderscheid maken tussen Joodse en niet Joodse landgenoten, zie https://www.adalah.org/en/content/view/7771 . De 1,8 miljoen niet Joodse hebben daarbij aanmerkelijk minder rechten dan de 6,2 miljoen Joodse. Daarnaast controleert Israël 5 miljoen niet Joodse inwoners in bezet gebied die al 50 jaar nagenoeg rechteloos zijn gemaakt. De grondwet gaat natuurlijk wel gelden voor de Joodse inwoners in bezet gebied met alle gevolgen van dien voor onteigening van Palestijns onroerend goed en verdrijving van haar bewoners. Ook Jerusalem wordt in de grondwet als Joodse hoofdstad vastgelegd.

Met de grondwet formaliseert en institutionaliseert Israël haar staatsvorm: een apartheidsstaat op basis van etniciteit. Zelfs president Reuven Rivlin erkent dit en waarschuwt voor de gevolgen: de apartheid wordt nu wel heel erg zichtbaar.

 

BDS Nederland op Twitter