12 February 2019

Nieuwe lastercampagne: Terroristen in pak?

Het Israelische ministerie van strategische zaken, belast met de kansloze missie om de boycot-beweging het zwijgen op te leggen, heeft in een nieuwe poging daartoe vorige week een rapport uitgebracht genaamd “Terrorists in suits”, waarin geprobeerd wordt door middel van karaktermoord op individuen de BDS-beweging in diskrediet te brengen.

De BDS-beweging streeft op volledig geweldloze wijze naar naleving van het internationaal recht. Israel schendt al 70 jaar het internationaal recht en het mag vanzelf spreken dat dit, bij het uitblijven van daadkrachtig optreden van de internationale gemeenschap, leidt tot groeiend verzet.

De vreedzame manier van verzet van de BDS-beweging en de volledig op internationaal recht gestoelde eisen van de beweging worden beschermd door de vrijheid van meningsuiting en de beweging mag zich verheugen in een gestadig groeiende steun bij vredesactivisten, mensenrechtenverdedigers, vakbonden, studentenorganisaties, kerken, overheidsorganisaties en bedrijven.

In plaats van de oorzaak van dit verzet weg te nemen en zich eindelijk eens iets aan te trekken van internationaal recht en mensenrechtenverklaringen, kiest Israel ervoor om de BDS-beweging “de oorlog te verklaren”. Men ervaart de toenemende steun voor BDS als een “existentiële bedreiging”. Het bestrijden van de BDS-beweging wordt daarom gezien als een zaak van binnenlandse veiligheid met als gevolg dat dit buiten de regels voor openbaarheid van bestuur in Israel valt.

Kosten noch moeite worden bespaard om internationaal te lobbyen voor anti-BDS-wetgeving en om door middel van inreisverboden, cyberaanvallen, het verzamelen van inlichtingen en data over activisten en organisaties, juridische aanklachten en lastercampagnes het werk van activisten en organisatie te bemoeilijken en hen af te schrikken of in ieder geval af te leiden. Hoewel het ministerie van strategische zaken, belast met het bestrijden van BDS, dus geen openbaarheid hoeft te geven, wordt regelmatig duidelijk wat hun volgende stap is door de snelheid en intensiteit waarmee de internationale Israel-lobby, ook in Nederland, de strategieën en terminologieën overneemt.

Zo waren daar in het verleden al het gebruik van de termen “betwiste gebieden” en “etnische zuivering van joden” op de Westelijke Jordaanoever, gevolgd door de introductie van “lawfare”, oftewel door middel van juridische actie desinvesteringen, protestacties, evenementen en dergelijke proberen aan te vechten. Ook de intensieve lobby voor invoering van de IHRA-definitie van antisemitisme, die kritiek op de staat Israel kan bestempelen als antisemitisch, komt hoogst waarschijnlijk uit de hoed van het ministerie van strategische zaken.

En nu is daar dan het rapport “Terroristen in pak” van het betreffende ministerie, dat op dubieuze wijze banden probeert aan te tonen tussen terrorisme en individuen binnen de BDS-beweging (of indirect daarmee samenwerkend). Opvallend daarbij is dat er veel letterlijk is overgenomen uit rapporten van het beruchte NGO-monitor, onlangs door een Israëlische mensenrechtenorganisatie ontmaskerd vanwege het verspreiden van desinformatie en laster. De reactie van BNC was laconiek: “you can shoot the messenger, but that doesn´t make the message less valid”.

De inkt van het rapport was nog niet droog of het zogenaamd onafhankelijke CIDI publiceerde een artikel en had de weg naar Kamerleden van de SGP en de ChristenUnie al gevonden voor het stellen van Kamervragen.

Ondertussen in Israel tuimelen de verschillende partijleiders voor de aankomende verkiezingen in april over elkaar heen met afschuwwekkende campagnefilmpjes waarin ze pochen over het doden van Palestijnen in oorlogszuchtige taal. Grootste kanshebber Benny Gantz bijvoorbeeld, was de legerleider ten tijde van operatie Protective Edge in 2014 in Gaza, in verband waarmee hij onlangs in Nederland is aangeklaagd.

Over terroristen in pak gesproken……

BDS Nederland op Twitter