12 March 2018

Rechtsgang Tamimi ontluisterend

Vandaag: de bizarre kwestie van haar privacy.

De uitgestelde rechtszaak tegen de 17-jarige Palestijnse Ahed Tamimi is gisteren op het laatste moment weer uitgesteld. Iets dat velen al zagen aankomen. Dit is in de bezette gebieden met zijn juridische apartheidssysteem een veel toegepaste procedure. Meestal om de gearresteerden en hun familie murw te maken door de psychische druk die van telkens uitstel het gevolg is.

Doordat Ahed Tamimi wereldwijd bekend is, bewonderd wordt en vanwege haar moedige gedrag wordt vergeleken met beroemde vrijheidsstrijdsters uit de geschiedenis zou men bijna vergeten dat dit militaire rechtssysteem met zijn wrede aspecten in dit geval wordt toegepast op een tiener van amper zeventien jaar. De motivering van het uitstel is kenmerkend voor de degeneratie van het rechtssysteem in Israël/Palestina. De officier van dienst (die als pseudo-rechter fungeert) had eerder al bepaald dat de zitting achter gesloten deuren zou plaats vinden. Tamimi en haar advocaat hadden daartegen geprotesteerd. Omdat de huidige zitting dus achter gesloten deuren zou worden gehouden, kon die geen doorgang vinden omdat daar beroep tegen was aangetekend …

Wreed systeem

De wreedheid waarmee dit kind en de familie wordt behandeld wordt geïllustreerd door enkele gebeurtenissen in de afgelopen tijd. De moeder van Ahed werd tegelijkertijd met haar gearresteerd. Ahed’s 21-jarige neef Mustafa werd doodgeschoten door militairen. Eerder waren andere familieleden vermoord, onder wie een oom (Rushdie). In januari werd haar neefje Musab, 16 jaar, vermoord door een scherpschutter. Een 15-jarig neefje werd van dichtbij in het hoofd geschoten waarbij de schedel zwaar werd beschadigd (de jongen was nauwelijks uit het ziekenhuis in afwachting van verdere behandeling, of hij werd gearresteerd). Het huis van de familie Tamimi is 150 maal getroffen door, veelal nachtelijke, razzia’s. Deze opsomming is niet volledig. De Tamimi’s zijn geen uitzondering in het dorp waar zij wonen.

In het beroep tegen het besluit om de zaak Ahed Tamimi achter gesloten deuren te behandelen wordt vandaag een uitspraak gedaan. In haar geval heeft die beslotenheid waarschijnlijk alles te maken met de hoop dat de wereldwijde aandacht voor deze zaak en de uitstraling van de hoofdpersoon zal verdwijnen.

Nb: De motivering om Ahed Tamimi achter gesloten deuren te berechten was ontluisterend: de privacy van Ahed Tamimi moest beschermd worden!

De redactie

BDS Nederland op Twitter