12 July 2017

12 jaar BDS: 12 successen in 2017

Deze maand (9 juli) is het 12 jaar geleden dat de Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) Beweging werd opgericht. Een breed scala van Palestijnse maatschappelijke organisaties schoven hun verschillen aan de kant om gezamenlijk geweldloos, allesomvattend en antiracistisch te strijden voor de verwezenlijking van Palestijnse grondrechten: het recht op vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid en waardigheid.

De BDS oproep in 2005 belichaamt een overweldigende Palestijnse steun voor de eis tot beëindiging van Israels militaire bezetting en de ontmanteling van de illegale Muur, voor de beëindiging van Israels geïnstitutionaliseerde en gelegaliseerde systeem van rassendiscriminatie, door de VN gedefinieerd als apartheid, en het recht van vluchtelingen om terug te keren naar hun thuisland zoals vastgelegd in internationaal recht.

Geïnspireerd door de Zuid-Afrikaanse Antiapartheidsbeweging en de Amerikaanse Burgerrechtenbeweging roept de BDS Beweging op tot wereldwijde boycot en desinvesteringsinitiatieven op het gebied van wetenschap, cultuur, economie en sport en tot het uitoefenen van druk op landen om betekenisvolle sancties aan Israel op te leggen totdat dit land al zijn verplichtingen volgens internationaal recht nakomt.

Jullie hebben ons niet in de steek gelaten.

Dit zijn 12 BDS successen behaald in 2017:

 1. Een VN-rapport  bevestigde dat Israel een apartheidssysteem heeft opgelegd aan het hele Palestijnse volk. In het rapport werd opgeroepen tot BDS maatregelen om een eind te maken aan Israels apartheidsregime.
 1. De Mennonite Church USA sprak zich met overweldigende meerderheid van 98% uit voor desinvestering uit bedrijven die profiteren van de Israelische bezetting van Palestijns land en sloot zich  hiermee aan bij andere belangrijke kerkelijke gemeenschappen, zoals de Presbyterian Church USA, de United Church of Christ en de United Methodist Church. De Mennonite resolutie riep kerkleden ook op tot een boycot van producten afkomstig uit Israels illegale nederzettingen, die gebouwd zijn op gestolen Palestijns land.
 1. Het recht op boycot zegeviert: Het Spaanse parlement bevestigde dat het recht om te pleiten voor BDS is beschermd door het recht op vrije meningsuiting en het recht op vereniging. De Britse regering  verloor in een rechtszaak van de Palestine Solidarity Campaign. De rechter bepaalde dat de regering onwettig handelt als het beperkingen oplegt op desinvesteren uit Israelische bedrijven die medeplichtig zijn aan schendingen van Palestijnse mensenrechten. Het Zwitserse parlement blokkeerde pogingen van rechtse partijen die lobbyen voor Israel om BDS te criminaliseren.
 1. De grootste vakbondsfederatie in Noorwegen die bijna een miljoen arbeiders vertegenwoordigt, steunt een totale boycot van Israel opdat Palestijnen worden hersteld in hun rechten conform het internationaal recht.

 1. Een Libanese artsenvakbond beëindigde het contract met G4S, een van ’s werelds grootste multinationale beveiligingsbedrijven. De vakbond besloot hiertoe na een campagne door BDS activisten in Libanon waarin de medeplichtigheid van G4S aan Israelische schendingen van Palestijnse mensenrechten aan de kaak werd gesteld.G4S incasseerde zijn eerste verlies in Ecuador, waar een onderzoeksinstituut het contract met G4S opzegde als gevolg van een succesvolle BDS campagne. Een transportbond in Californië beëindigde het contract met G4S nadat BDS activisten de betrokkenheid van dit bedrijf bij mensenrechtenschendingen in Palestina en de Verenigde Staten onder de aandacht brachten.Bovengenoemde ontwikkelingen volgen op eerdere BDS successen tegen G4S in voorgaande jaren: o.a. Jordanië, Colombia, Finland, Verenigd Koninkrijk, Zuid Afrika en het Europese Parlement hebben het beveiligingsbedrijf gedwongen veel van zijn illegale werkzaamheden in Israel in de verkoop te doen.
 1. Mede als gevolg van een campagne door BDS activisten verloor Egged Bus Systems, dochteronderneming van Israels grootste openbaar vervoersbedrijf Egged Group in Nederland een concessie twv 190 miljoen euro.
 1. De gemeenteraad van Barcelona heeft een ethisch aanbestedingsbeleid aangenomen dat bedrijven die betrokken zijn bij Israels militaire bezetting uitsluit. In het afgelopen jaar hebben tientallen gemeenteraden in heel Spanje hun stad/dorp uitgeroepen tot Israelische “Apartheid vrije Zones.”
 1. Een Palestijnse coalitie van christelijke organisaties deed een dringend beroep op de Wereldraad van Kerken om steun te geven aan de BDS Beweging voor Palestijnse mensenrechten.
 1. Een boycotgolf  overspoelde het Internationaal LGBT Film Festival in Tel Aviv doordat artiesten van over de hele wereld de Palestijnse Picket Line respecteerden. Een bekroonde Zuid-Afrikaanse filmmaker, wiens film gepland stond als de openingsfilm van het festival, was een van de kunstenaars die zijn deelname aan het festival annuleerde.
 1. Twee Chileense universiteiten hebben bijeenkomsten die gesponsord werden door de Israelische Ambassade geannuleerd en studentenraden van een aantal Amerikaanse en andere universiteiten hebben verschillende resoluties die oproepen tot BDS aangenomen.
 1. De Israelische regering heeft een gevoelige slag moeten incasseren nadat zes van de elf spelers van de Amerikaanse Nationale Voetbalbond weigerden een geheel verzorgde en betaalde reis te accepteren die georganiseerd werd om het snel verslechterende imago van Israel op te krikken.
 1. Palestijnse burgers van Israel voeren steeds meer BDS campagne. De BDS Committee of Palestinian Citizens of Israel (BDS48)  is een campagne gestart voor de boycot van en desinvestering uit Hyundai Heavy Industries (HHI) totdat het bedrijf zijn medeplichtigheid beëindigt aan Israels schendingen van Palestijnse mensenrechten, in het bijzonder in Jeruzalem en de Naqab (Negev).

Vertaling van https://bdsmovement.net/news/bds-movement-turns-12

BDS Nederland op Twitter