14 March 2018

Vandaag aanklacht in Nederland tegen Israëlische generaals 

Zaak tegen generaals voor Nederlandse rechter

Namens hun cliënt hebben de advocaten Zegveld en Klomp twee Israëlische legerleiders gedagvaard om op 27 juni aanstaande te verschijnen voor de Rechtbank Den Haag. De eiser is de heer Ismail Ziada, afkomstig uit de Palestijnse gebieden en sinds 2005 wonend in Den Haag. Zijn familie woont in Gaza. Hij heeft een groot deel van zijn familie verloren toen het woonhuis van de familie op 20 juli 2014 door Israël werd gebombardeerd. Het huis is daarbij volledig verwoest en zeven van de acht aanwezige personen zijn gedood. In 1998 leerde hij zijn Nederlandse vrouw kennen met wie hij sinds 2005 in Den Haag woont. Zij hebben drie kinderen.

Zes familieleden gedood, niet naar begrafenis

Het bombardement van het huis van de familie Ziada vond plaats tijdens de massale aanval van het Israëlsche leger op Gaza in de zomer van 2014. Het Israëlische leger voerde een beleid dat mede als doel had om – in strijd met internationaal humanitair recht – civiele woonhuizen te bombarderen.

Zes leden van de familie Ziada zijn bij de aanval om het leven gekomen:

  1. Muftia Mohamed Ziada, 70, moeder van eiser;
  2. Jamil Shaban Ziada, 52, broer van eiser;
  3. Bayan Ziada, 39, vrouw van Jamil Shaban Ziada;
  4. Yousef Shaban Ziada, 44, broer van eiser;
  5. Omar Shaban Ziada, 31, broer van eiser;
  6. Shaban Jamil Ziada, 12, zoon van Jamil Shaban Ziada.

Ismail Ziada kon niet bij de begrafenis aanwezig zijn.

Geen toegang tot rechter in Israël

De gedaagden zijn Benjamin Gantz en Amin Eshel, in 2014 commandant van de strijdkrachten (Chief of General Staff), respectievelijk commandant van de luchtmacht (Air ForceChief) in het Israëlische leger. Zij hebben het beleid woonhuizen te bombarderen (mede) opgesteld. De heer Ziada heeft Gantz en Eshel op 19 juni 2017 aansprakelijk gesteld. Hij heeft daar geen inhoudelijke reactie op ontvangen. In de dagvaarding wordt geconcludeerd dat voor Ziada de toegang tot de rechter in Israël en de Palestijnse gebieden volledig is afgesloten

Eis

De advocaten verzoeken de rechter om namens de Ziada te verklaren dat de gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die hij heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van de onrechtmatige gedragingen van gedaagden.

de redactie

foto: Gaza tijdens de massamoord in 2014 (foto: Mohammed Abed)

BDS Nederland op Twitter