14 April 2018

Dublin steunt BDS. Cork: wijs Israëlische diplomaten uit!

Gemeenteraad Dublin stemt voor BDS en beëindiging van contracten met HP

Deze week heeft de gemeenteraad van Dublin met meerderheid van stemmen een motie aangenomen waarin steun wordt toegezegd aan de Palestijnse Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) beweging voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid. Met het aannemen van deze motie verbindt de Raad zich er ook toe alle contracten die het heeft met Hewlett Packard (HP) en met het van HP afgesplitste (spin-off) bedrijf DXC Technology op te zeggen. Deze 2 bedrijven leveren en onderhouden ‘een groot deel van de technologische infrastructuur die Israel gebruikt voor zijn systeem van apartheid en kolonisatie van het Palestijnse volk’.

De gemeenteraad nam daarnaast een motie aan om de Ierse regering op te roepen de Israelische ambassadeur uit te wijzen.

Fatin al Tamimi, voorzitter van het Iers-Palestijnse Solidariteitscomité (IPSC) sprak lovende woorden over de motie: “Als Palestijn en als Dubliner ben ik er trots op dat de Raad van de stad waar ik nu woon heeft gestemd vóór solidariteit met de strijd van het Palestijnse volk voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid. Het is geweldig dat het stadsbestuur van Dublin nu deel gaat uitmaken van de wereldwijde BDS beweging en vooral dat het ervoor kiest om zich op Hewlett Packard en het daarvan afgesplitste DXC te richten, omdat deze bedrijven profiteren van de gewelddadige onderdrukking van Palestijnen en de illegale kolonisatie van hun land.”

De voorzitter dankte de Raad voor hun principiële stellingname, zelfs onder druk van de inmenging door de Israelische Ambassade: “Ik wil alle raadsleden danken die vóór de motie hebben gestemd.[…] Het is zorgwekkend dat diplomaten van de Israelische Ambassade wederom hebben geprobeerd om in te grijpen in een Iers democratisch proces door in een brief aan de Burgemeester te eisen dat hij de motie zelfs niet ter discussie zou stellen. Ik dank daarom de Burgemeester van Dublin […] voor zijn steun aan de motie en voor zijn weigering om aan de eisen van de Israelische Ambassadeur toe te geven. Mijn dank gaat ook uit naar de raadsleden die vóór de motie stemden om de Israelische Ambassadeur uit te wijzen – en daarmee hebben laten zien dat voor de meerderheid van de raadsleden deze beroepspleiter voor oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen niet welkom is.

Mw. al Tamimi besluit met: “Voor internationale voorvechters voor Palestijnse rechten is BDS de meest effectieve manier om druk uit te oefenen op de Israelische staat om een eind te maken aan de decennialange koloniale onderdrukking van mijn volk. Het is des te schrijnender dat deze motie is aangenomen nu we binnenkort de Nakba herdenken die 70 jaar geleden plaatsvond, de gewelddadige onteigening en verdrijving van twee derde van de oorspronkelijke Palestijnse bevolking in 1948 – een onteigening die tot op vandaag doorgaat en die recent uitmondde in de moord van zo’n 30 ongewapende Palestijnen in Gaza toen zij demonstreerden voor hun Recht op Terugkeer, zoals vastgelegd in internationaal recht. Ik zou alle mensen die bezorgd zijn over de rechten van Palestijnen willen oproepen om actief te worden in de BDS beweging in Ierland en zich aan te melden bij een van de solidariteitsbewegingen met Palestina. Tot slot doen wij een oproep aan andere Ierse gemeenteraden om Dublin te volgen en soortgelijke moties aan te nemen als steun voor de rechten van het Palestijnse volk.”

De volledige motie luidt:

Sinds zijn gewelddadige stichting in 1948 door de etnische zuivering van meer dan de helft van de oorspronkelijke bevolking in Palestina, ontzegt de staat Israel Palestijnen hun fundamentele rechten en weigert naleving van internationaal recht; tevens vaststellend dat Israel doorgaat met het illegaal bezetten en koloniseren van Palestijns land, Palestijnse inwoners van Israel discrimineert, een onmenselijke blokkade en belegering van Gaza oplegt en Palestijnse vluchtelingen het recht ontzegt terug te keren naar hun huizen, steunt en onderschrijft deze Gemeenteraad ten volle de door Palestijnen geleide Boycot, Desinvestering en Sancties Beweging voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid en zet zich in om alle zakelijke contracten te beëindigen met Hewlett-Packard, zowel met HP Inc. (pc’s en printers), Hewlett Packard Enterprise voor zakelijke en overheidsdiensten, als met de HP-spin-off DXC Technology, omdat HP en DXC een groot deel van de technologische infrastructuur leveren en beheren die Israel gebruikt om zijn systeem van apartheid en kolonialisme aan het Palestijnse volk op te leggen.”

Israel reageerde op het nieuws van bovenstaande motie door de burgemeester van Dublin Mícheál Mac Donncha een inreisverbod voor Israel en Palestina op te leggen. Echter, door een pijnlijke administratieve fout van Israelische ambtenaren kon de burgemeester deze week toch naar Palestina reizen.

Een dag na de aangenomen motie in Dublin stemde de gemeenteraad in Cork voor een motie die de Ierse regering oproept Israelische diplomaten uit te wijzen:

“Na de recente moord op 16 Palestijnse burgers in Gaza door het Israelische leger, doet de Gemeenteraad van Cork een oproep aan de Ierse regering om de moorden te veroordelen, diplomatieke actie te ondernemen tegen Israel door een aantal [Israelische] diplomaten uit te wijzen en de Palestijnse Staat te erkennen.”

Vertaling van het persbericht van het Iers-Palestijnse Solidariteitscomité (IPSC).

de redactie

foto: Ireland-Palestine Solidarity Campaign

BDS Nederland op Twitter