15 January 2019

Overzicht Staat van Beleg december 2018: aanzienlijke stijging aantal doden

De Nederlandse organisatie Staat van Beleg (StvB) heeft zoals elke maand zijn overzicht gepubliceerd over de mensenrechtenschendingen in de door Israël bezette gebieden. Staat van Beleg heeft in de afgelopen maand december 856 schendingen geregistreerd. De website toont in zijn archief ook verwijzingen naar informatiebronnen en rapporten.

Deze keer kijkt Staat van Beleg terug op het jaar 2018.

Grote stijging dodelijke slachtoffers

Als eerste staat StvB stil bij de 362 Palestijnen die in 2018 om het leven kwamen door (voornamelijk) Israëlisch geweld. Ter vergelijking, in 2017 was dit getal 153. In 70% van de gevallen werden zij door Israëlische soldaten doodgeschoten, veelal scherpschutters die Palestijnse demonstranten in het grensgebied van de Gazastrook doodschoten. Niet alleen demonstranten werden beschoten, ook medisch personeel en journalisten. Op 14 mei 2018 vielen er maar liefst 62 doden en is daarmee de bloedigste dag sinds de ‘oorlog’ in 2014.

In 20% van de gevallen gaat het om luchtaanvallen en andere vormen van militair geweld. In 7% van de gevallen gaat het om doden als gevolg van de Israëlische bezetting en restricties, bijvoorbeeld wanneer levensreddende medicijnen de Gazastrook niet binnenkomen. Zo gingen er in de eerste 2 maanden van 2018 al 6 vroeggeboren babies dood. In de overige gevallen gaat het om kolonistengeweld en ernstige nalatigheid in Israëlische gevangenissen.

De redactie

Foto: Mustafa Hassona/Anadolu Agency

BDS Nederland op Twitter