15 February 2018

Website EAJG: niet vasthouden aan tweestatenoplossing

Wat betekent de discussie over één staat of twee staten voor BDS?

De voorzitter van de Nederlandse, Israelkritische organisatie Een Ander Joods Geluid (EAJG) schreef vorige week op de eigen website, “Wie nu als oplossingsperspectief nog vasthoudt aan de tweestatenoplossing, zoals de EU, houdt zichzelf voor de gek.” Voorzitter Jaap Hamburger sluit hiermee aan bij een bredere discussie over de door de internationale politiek “voorgeschreven” tweestatenoplossing. Ook onder Palestijnen neemt het geloof dat er ooit een zelfstandige Palestijnse staat zal komen al jaren steeds verder af.

BDS richt zich op rechten

De BDS-beweging is er door de pro-Israellobby, waar EAJG zich zeer duidelijk tegen keert, vaak van “beschuldigd” voor een éénstaatmodel te zijn. Hier staat “beschuldigd” tussen aanhalingstekens omdat binnen de boycot beweging niemand het als een schande beschouwt als iemand voor één staat is. Een staat die het gebied omvat tussen de Middellandse Zee en de Jordaan met ruim twaalf miljoen Palestijnse en joodse inwoners die gelijke rechten hebben. BDS zelf heeft overigens een “rechten”-benadering, wat wil zeggen dat BDS zich niet uitspreekt voor een staatkundig model, als maar iedere inwoner gelijke rechten heeft. Van de tweehonderd Palestijnse organisaties die in 2005 de oproep tot boycot (Call for BDS) ondertekenden steunde zelfs – in elk geval op dat moment – de meerderheid een tweestatenoplossing.

Israel werkt aan één staat: apartheidsstaat

Intussen neemt de twijfel aan de tweestatenoplossing toe. Het gevoel dat de Israelische regering met de zegen van Amerika bezig is er zelf één staat van te maken grijpt om zich heen. Maar dan helaas wel een apartheidstaat. Annexatie van Palestijns gebied is gaande, een geleidelijk proces met duizend kleine stapjes. Wat betekent dit voor de politiek? Dat het voor Europese regeringen wel erg moeilijk wordt om uit te leggen waarom zij nog steeds vóór twee staten zijn, maar Israel niet onder druk zetten terwijl dat de Palestijnse staat om zeep helpt. Wat betekent het voor de Israellobby? Dat het zo langzamerhand echt bizar wordt om boycotters van antisemitisme te beschuldigen als die pleiten voor gelijke rechten in een gebied dat door toedoen van Israel steeds meer op één staat begint te lijken.

BDS?

Wat betekent deze ontwikkeling voor BDS? Dat de boycot beweging op het standpunt moet blijven staan, dat welk staatkundig model ook wordt bepleit – één staat, twee staten, binationale staat of een andere variant – de kern moet blijven dat inwoners gelijke rechten hebben en vluchtelingen het recht op terugkeer naar hun land. Als de Israellobby meent dat dat het einde van Israel betekent dan is dat iets dat zij moet uitleggen.

De redactie

BDS Nederland op Twitter