17 September 2018

jaar na de Oslo akkoorden leven de Palestijnen nog steeds onder apartheid

In The Guardian van 13 september jl. verscheen een compleet en zeer goed opinie stuk van Avi Shlaim onder de titel “25 jaar na de Oslo akkoorden leven de Palestijnen nog steeds onder apartheid”.

Vijfentwintig jaar geleden werden de Oslo-akkoorden ondertekend door de Israëlische premier Yitzhak Rabin en PLO-voorzitter Yasser Arafat in de Rozentuin van het Witte Huis, met Bill Clinton als een enthousiaste ceremoniemeester. Ondanks de vele tekortkomingen vertegenwoordigde het akkoord een historisch compromis tussen de Joodse en de Palestijnse nationale bevrijdingsbewegingen en het werd met een aarzelende handdruk tussen de twee leiders bekrachtigd.

Wederzijdse afwijzing werd vervangen door wederzijdse erkenning. Gaza en de stad Jericho op de Westelijke Jordaanoever werden onder de controle van de PLO geplaatst als een eerste stap in een geleidelijk proces dat moest leiden tot de oplossing van alle openstaande kwesties tussen de twee partijen. Het was een moment van veel drama en hoge verwachtingen.

De PLO zag de Oslo-akkoorden als een middel tot nationale zelfbeschikking in de gebieden die door Israël werden bezet in de oorlog van juni 1967. Maar het mocht niet zo zijn. Israël gebruikte het akkoord om de bezetting niet te eindigen, maar om het opnieuw te verpakken en te verdiepen. De persoon die primair verantwoordelijk was voor het vernietigen van de hoop die op het akkoord was gevestigd, was niet Arafat, zoals Israëlische propaganda herhaaldelijk beweerde, maar Benjamin Netanyahu.

Benjamin Netanyahu blijft vastbesloten een natie-staat voor Joden te creëren in plaats van een Joodse democratische staat.

Lees verder op:

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/sep/13/palestinians-still-face-apartheid-israel-25-years-after-oslo-accord

BDS Nederland op Twitter