17 December 2018

Weekend met geweld in Westoever. Abbas gemarginaliseerd. Vrees voor stigma ‘apartheid’: pleidooi voor annexatie.

Abbas steeds meer marionet

Ongeveer driehonderd Palestijnen raakten gewond en een werd gedood bij massaal geweld door het Israëlische leger in de Westelijke Jordaanoever. De laatste tijd vielen ook enkele doden en gewonden aan de kant van het leger en bij de gemilitariseerde nederzettingen. Hamas wordt door Israël en de Palestijnse Autoriteit (PA) beschuldigd van het aanzetten tot het geweld. De Palestijnse president van de PA, Mahmoud Abbas – over zijn opvolging wordt al geruime tijd gespeculeerd – verliest zijn laatste restje geloofwaardigheid onder de Palestijnse bevolking. Zijn veiligheidsdiensten werken nauw samen met het leger en de Israëlische veiligheidsdiensten, vooral om sympathisanten van Hamas op te sporen.

Op de stoep van PA hoofdkwartier

Het geringe gezag van de PA werd verder ondergraven door een inval van een grote legermacht in de stad Ramallah. Hier ligt het hoofdkantoor van de PA en de stad als geheel ligt in gebied met A-status waar volgens de Oslo Akkoorden de PA met zijn politie het voor het zeggen heeft. De Israëliërs belegerden het Palestijnse nieuwsagentschap WAFA dat op korte afstand ligt van de ambtswoning van president Abbas. Aan de overkant van de straat ligt het hoofdkwartier van de PA, Al-Muqata. Deze vernedering doet denken aan het begin van het einde van Yasser Arafat die in dit complex zat opgesloten (foto).

Het verzet van de Palestijnen wordt ook gestimuleerd door de politiek van het verwoesten van de familiehuizen van Palestijnen die volgens het leger schuldig zijn aan aanvallen op soldaten en kolonisten. Deze ‘sippenhaftung’ is in Europa bekend uit de Germaanse cultuur, waarbij voor daden van individuen wraak werd genomen op de familie van de dader. Deze primitieve vorm van collectief straffen is door uitspraken van het Israëlische Hooggerechtshof in feite gelegitimeerd.

Annexatie tegen stigma apartheid

Premier Netanyahu blijft onder vuur liggen van de aanvoerder van uiterst rechts, Naftali Bennett. Deze verwijt hem niet alleen dat hij het leger geen grootschalige inval laat doen in Gaza maar ook dat hij grote delen van de Westoever (nog) niet durft te annexeren. Naftali maakt van de zich in het Westen uitbreidende discussie over ‘apartheid in Israël’ gebruik door voor te stellen om de vlucht naar voren te ondernemen. Dat wil zeggen: trek 60% van de Westoever – gebied C dat grotendeels al etnisch is gezuiverd van Palestijnen – bij de staat Israël (annexatie) en geef iedereen daar Israëlisch staatsburgerschap. Nb: In de praktijk zal het handjevol Palestijnen dat in gebied C nog niet is weggezuiverd grote moeite hebben om dat staatsburgerschap daadwerkelijk te verkrijgen, nu de Wet op de Natiestaat van kracht is. In de visie van Bennett is dan geen sprake meer van apartheid.

De redactie

Foto: Arafats hoofdkwartier tijdens de tweede Palestijnse volksopstand

BDS Nederland op Twitter