18 February 2019

Brian Eno: Eurovisiesongfestival in Israël maakt muziek tot propagandamiddel

In de Engelse krant The Guardian van vanmorgen verwoordt de bekende muziekproducent en musicus Brian Eno het wereldwijde protest tegen het besluit om het songfestival dit jaar in Tel Aviv te houden: “Israël moet niet worden toegestaan om het Eurovisiesongfestival te gebruiken als een propagandamiddel.”

De organisatoren moeten volgens Brian Eno een duidelijke positie innemen tegen de onderdrukking van Palestijnse kunstenaars en dit evenement op een andere plek organiseren. Voor iedereen, zegt Brian Eno, die zijn beroep maakt van kunst en cultuur is vrije en open communicatie een levensvoorwaarde. “Dus wat staat ons te doen als wij zien dat cultuur een deel wordt van een politieke agenda?” Eno citeert Michael Rice die voor het Verenigd Koninkrijk zal optreden op het songfestival: “Muziek verenigt”. Maar, zet Eno daartegenover: “Wat gebeurt er als een machtige staat kunst gebruikt als propaganda, om ons af te leiden van zijn immorele en illegale gedrag? Iedereen die is betrokken bij het Eurovisiesongfestival van dit jaar moet begrijpen wat er aan de hand is.”

De invloedrijke Brian Eno ondersteunt hiermee het brede protest in Groot-Brittannië (en andere landen waaronder Nederland) tegen het besluit van de European Broadcasting Union. Deze EBU stelt dat het songfestival een “niet-politiek” evenement is. Volgens velen, onder wie Eno is dit een standpunt dat los staat van de realiteit nu het festival in Israël dreigt te worden georganiseerd. Al zo lang als het Eurovisiesongfestival bestaat vragen velen zich overigens af of de jaarlijkse deelname van het niet-Europese Israël niet een vorm van meten-met-twee-maten is.

De redactie

Foto: Brian Eno

BDS Nederland op Twitter