18 February 2018

Incident bijthonden uit Nederland krijgt vervolg in rechtszaal

Electronic Intifada brengt nasleep van wreed incident drie jaar geleden.

Een Palestijn van de Westelijke Jordaanoever klaagt het Nederlandse bedrijf aan dat de honden leverde die hem in december 2014 verwondden. Het bedrijf Four Winds K9 leverde in die tijd volgens de eigenaar negentig procent van de bijthonden die door het Israelische leger worden ingezet tegen Palestijnen. Onder druk van acties onder meer vanuit docP en na een interventie door de toenmalige minister Ploumen, beperkte het bedrijf zich tot het leveren van alleen speurhonden.

“The soldiers taught the little terrorist a lesson.”

Recent plaatste een voormalig Israelisch lid van de Knesseth een filmpje op Facebook dat laat zien hoe de toen 16-jarige Hamzeh Abu Hashem uit Beit Ommar door twee vanuit Nederland afkomstige honden werd aangevallen en ernstig werd verwond. In het filmpje is te horen hoe soldaten de honden aanmoedigen (vertaling EI: “Give it to him, son of a bitch”). De door een van de soldaten gemaakte opname werd door oud-Knesseth lid Michael Ben-Ari op Facebook voorzien van de uitroep, “The soldiers taught the little terrorist a lesson.” Zie voor deze opname de bovenstaande link naar Electronic Intifada.

De inmiddels 20-jarige Palestijn wordt in deze zaak vertegenwoordigd door de advocaten Liesbeth Zegveld en Lisa Komp van de firma Prakken d’Oliveira. Het principiële belang van de zaak ligt daarin dat Nederlandse bedrijven die zich medeplichtig maken aan de Israelische bezetting en nederzettingenpolitiek daarvoor juridisch ter verantwoording kunnen worden geroepen. De zaak loopt nog.

De redactie

docP besteedde eerder aandacht aan dit onderwerp: https://www.docp.nl/bijthonden-en-nederzettingen-een-systeem/

BDS Nederland op Twitter