18 December 2018

Schande! Joods museum laat (ook) Palestijns perspectief zien. Heeft zelfs contact met BDS!!

Israël verliest zicht op de realiteit

De Israëlische regering vraagt Duitsland om de subsidie van het Joods Museum in Berlijn te stoppen of op zijn minst te verlagen. In oktober dit jaar overhandigde premier Netanyahu persoonlijk aan bondskanselier Merkel een notitie waarop verschillende organisaties worden genoemd die anti-Israëlische activiteiten bedrijven. Het dringende verzoek is: “stoppen met subsidie”. Op de lijst staan de ‘usual suspects’ zoals de Israëlische organisatie Breaking the Silence. Verrassender is een geheel nieuwe boosdoener namelijk het Joods Museum in Berlijn. Het lijkt erop dat dit bizarre verzoek voortkomt uit de glazen stolp waarbinnen politici in Jeruzalem zonder veel contact met de buitenwereld elkaar overtreffen in radicale voorstellen.

Wat doet het Joods Museum fout?

“Het Joods Museum dat niet met de joodse gemeenschap [in Duitsland, red.] is verbonden organiseert geregeld evenementen met prominente BDS-ondersteuners”, zo staat in de notitie die Merkel van Netanyahu ontving. Concreet maakt de Israëlische premier bezwaar tegen een lopende expositie in het museum: “Onlangs toonde het museum een tentoonstelling over Jeruzalem, die voornamelijk het moslim-Palestijnse verhaal weergeeft.” Bedoeld wordt de expositie Welcome to Jerusalem die aan de hand van archeologische vonsten, foto’s en documenten Jeruzalem toont vanuit het perspectief van christenen, religieuze joden en moslims. Ook wordt het dagelijks leven van de drie groepen in de stad getoond. Daartoe dient onder andere de film 24 Stunden Jerusalem die de BDS beweging bekritiseert als te eenzijdig.

Het Joods Museum heeft overigens een bestuur en een toezichtorgaan dat weliswaar veel dwarsverbanden heeft met joodse organisaties, maar dat niet uit mensen bestaat die enig mandaat hebben vanuit joodse gemeenten. Het museum geeft zichzelf tot opdracht om een open dialoog aan te gaan over controversiële thema’s en bezoekers in staat te stellen om hun eigen mening te vormen.

Wat gebeurt hier eigenlijk?

Is de Israëlische regering werkelijk zo naïef om te denken dat men met deze actie de Duitse publieke opinie richting de Israëlische bezettingspolitiek kan dwingen? Dat is niet waarschijnlijk. Waarschijnlijker is dat deze actie een uiting is van een trend die in de VS al langer zichtbaar is. Daar lijkt Israël en zijn grote lobby organisaties de brede massa van de bevolking inclusief de liberale joden, te hebben opgegeven. De regering in Jeruzalem concentreert zich in de VS op de machtige, in hun ideologisch denkraam opgesloten pro-Israël gemeenschappen zoals de fundamentalistische christenen en de orthodoxe en ultra-orthodoxe joden alsmede politici die met steun vanuit deze tradities carrière hebben gemaakt. Deze trend voegt zich bij het hierboven genoemde stolp-effect.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft “op hoog niveau” (ambassadeur?) opheldering gevraagd. De afspraak die daarvoor was gemaakt is recent van Israëlische kant afgezegd. Blijkbaar is de zaak nu gelekt naar de Duitse pers.

De redactie

Foto: Joods Museum in Berlijn

BDS Nederland op Twitter