21 February 2018

Motie Karabulut verworpen

De Tweede Kamer verwerpt motie vrijlating Ahed Tamimi. Toch is er Europees iets gaande.

De motie Karabulut waarin de regering wordt gevraagd “zich uit te spreken voor de vrijlating van Ahed Tamimi” is verworpen. De vier regeringspartijen VVD, CDA, D’66 en de Christen Unie zijn er geen voorstander van dat Nederland zich bemoeit met de rechtsgang van een ander land. Dat is een nogal formeel argument omdat het internationaal recht geen land verbiedt om in zo’n geval een standpunt in te nemen. Een woordvoerder van de D’66-fractie licht het besluit om de motie niet te steunen vandaag nader toe in reactie op een brief die de fractie vanuit de Palestina beweging kreeg. “Wij willen niet dat er direct voor vrijlating wordt gepleit, simpelweg omdat het vanuit hier moeilijk is om de precieze situatie met alle omstandigheden in acht genomen in te schatten en een oordeel te kunnen vellen. Bovendien kunnen dergelijke oproepen soms averechts werken“, schrijft de woordvoerder.

Uit de brief die (naar wij aannemen) namens de fractie is geschreven blijkt verder dat er grotendeels buiten de publiciteit om in de diplomatieke sfeer toch iets gaande is rond de rechtszaak van Ahed Tamimi: “Wel zijn we natuurlijk niet blind voor de berichten. D66 vindt niet dat Nederland stil moet blijven. Er zijn andere manieren waarop Nederland de druk op Israël op kan voeren en die moedigen we dan ook zeker aan. Nederland heeft dat ook al gedaan: zo heeft de Nederlandse vertegenwoordiging vanuit de Palestijnse gebieden de eerste zittingsdag recentelijk bijgewoond. Samen met Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Zweden was Nederland aanwezig in de rechtszaal om zo onze betrokkenheid bij de zaak aan te tonen, en te laten zien hoe hoog we dit opnemen. Daarnaast heeft de EU Israël opgeroepen om de rechten van de Palestijnse minderjarigen in detentie te respecteren, naar aanleiding van de zaak van Ahed Tamimi. Deze verklaring is mede opgesteld op aandringen van Nederland.”

Op het niet steunen van de motie wordt vanuit de Palestina beweging vanzelfsprekend negatief gereageerd. De informatie die in de door ons geciteerde brief wordt gegeven, zal aanleiding moeten zijn om de acties van Nederland en de drie andere genoemde regeringen nauwgezet te volgen

De redactie

BDS Nederland op Twitter