23 December 2018

Kerstgedachten. Via Israël, Amerikaanse joden en Syrië naar Frankrijk

In Israël geen geboorterecht op kritiek

Wel eens gehoord van de Birthtright walkouts? Je gaat er gratis op uit met andere jongeren onder de 26, met een betaalde retourvlucht Amerika – Israël, ook overnachtingen en eten gratis en onderweg heel veel informatie over hoe fantastisch het in Israël is. Grotendeels betaald door twee Amerikaanse miljardairs, Sheldon Adelson en Haim Saban. Kortom iedereen blij. Totdat onlangs een paar van die joodse Amerikanen geen antwoord kregen op hun vragen over de bezette gebieden en zij zelfs kritiek hadden op de uitgedeelde landkaarten waarop geen bezet stukje land te zien was. Het ging pas goed mis toen er een paar wegliepen. De organisatie van de twee gulle gevers nam vervolgens hun reistegoed in, annuleerde hun retourtickets en dreigde met een rechtszaak. Vijf jaar geleden zou dat gewerkt hebben. Nu niet meer, het aantal ‘birthrighters’ is de komende winter met 50% gedaald. Er is iets aan het verschuiven in joods Amerika.

In VS ook verschuiving publieke opinie

De resultaten van de peiling onder Amerikanen over het Israëlisch-Palestijns conflict en met name de kwestie van één-staat of twee-staten, blijft de gemoederen aan de overzijde van de oceaan bezig houden. Het is al opvallend dat in de peiling vrijwel gelijke percentages, ongeveer 36%, kiezen voor één staat respectievelijk voor twee staten. Daarna werd gevraagd: “stel dat twee staten niet meer mogelijk is, kiest u dan voor één joodse staat of voor één staat waar joden en Palestijnen gelijke rechten hebben?” Uitslag: 26% voor een joodse staat, 64% voor een staat met gelijke rechten, 11% weet niet.

Als dit zo is (het is een degelijk onderzoek met maar een kleine foutenmarge) hoe is het dan mogelijk dat de Amerikaanse politiek zo extreem pro-Israël is? In ieder geval is er een grote kloof tussen de lobbys waar men in het Witte Huis naar luistert en wat de doorsnee Amerikaan vindt. Die cijfers zijn des te opmerkelijker als wordt bedacht dat die doorsnee Amerikaan nog niet een kwart weet van wat er op de grond in bezet gebied gebeurt. Sommige Amerikaanse publicisten voorspellen verdere verschuivingen omdat voor het publiek steeds duidelijker zal worden dat de Palestijnse staat achter de horizon verdwijnt.

Syrië: Trump luistert naar ‘het volk’

Veel consternatie bij de politieke elite in de VS. Het besluit van President Trump om zijn soldaten weg te halen uit Syrië is gebaseerd op een verkiezingsbelofte. Dit betekent dat het politieke dier Trump wist dat het Amerikaanse gewroet in het Midden-Oosten aan het thuisfront niet populair is. Terugtrekking van de Amerikanen uit het Midden-Oosten is op den duur geen goed nieuws voor Israël. Het schept ruimte voor landen die andere belangen hebben dan het instand houden van de joodse staat, zoals Rusland, Turkije en Iran.

Terug naar Europa: Frankrijk

Goede actie van de Franse regering. Toen op 6 december de Europese leiders op aandringen van de Israël lobby besloten om de IHRA definitie – wat is antisemitisme? – over te nemen, deden zij iets dat niet veel om het lijf had. De definitie is in feite een vrij bloedeloze formulering. Direct na 6 december ontstond echter ongerustheid in progressieve kringen omdat het bericht de ronde deed dat ook een rijtje voorbeelden van antisemitisme door de Europese Raad in het besluit was meegenomen. Die voorbeelden komen gevaarlijk dicht in de buurt van een poging om kritiek op Israël “een vorm van antisemitisme” te noemen.

Op 19 december heeft de Franse vertegenwoordiging in Brussel duidelijk gemaakt dat tijdens de vergadering van 6 december de voorbeelden bij de definitie niet zijn geaccordeerd. Dit ook tot opluchting van de BDS beweging in Europa. Het blijkt dat de Franse AFPS (Association France Palestine Solidarité) de regering op dit spoor heeft gebracht en ook in staat werd gesteld om daar met regeringsvertegenwoordigers in Parijs over te praten. Een actie die een groot compliment verdient.

De redactie

Foto: Israël – Europa, warme blikken maar de temperatuur daalt langzaam maar zeker

BDS Nederland op Twitter