19 May 2019

24 mei, Utrecht, demonstratie: EU-geld voor klimaat, niet voor wapens!

Van 15:00 tot 16:00 uur is er een demonstratie bij de Kromhout Kazerne, Herculeslaan 1, 3584AB Utrecht  georganiseerd door Stop Wapenhandel

Protest met muziek bij wapenlobby-bijeenkomst

Op 24 mei bespreekt de Nederlandse lobbyorganisatie voor de wapenindustrie met haar leden de nieuwe geldpot voor wapenonderzoek. De wapenindustrie heeft er lang voor gelobbyd en in april stemde het Europees Parlement in met 13 miljard aan subsidies voor de militaire industrie. Met het Europees Defensie Fonds (EDF) slaat de EU een nieuwe weg in en gaat het voor eerst op grote schaal direct militaire programma’s financieren.

Deze subsidies zijn enkel in het belang van de wapenindustrie en maken de wereld niet veiliger. Europees militaristisch beleid zoals wapenexporten aan autoritaire regimes en militaire interventies in bijvoorbeeld Irak en Libië hebben enkel bijgedragen aan conflicten en de vluchtelingentragedie. Als we de onderliggende oorzaken van conflicten willen aanpakken moeten we investeren in rechtvaardig ontwikkelings- en klimaatbeleid, niet in wapens en prikkeldraad!

Neem je spandoek en protestbord mee. Laat je horen voor vrede!

Muziek: Gharib

Meer informatie: www.stopwapenhandel.org

BDS Nederland op Twitter