25 April 2018

De éénstaatdiscussie in de Volkskrant

In de Volkskrant van vandaag staat een opiniestuk waarin wordt gepleit voor de éénstaatoplossing. Dat wil zeggen één staat voor Palestijnen en joden in het hele gebied van de Middellandse Zee tot aan de Jordaan. In dat gebied – dus inclusief Jeruzalem, de Westoever, de Gazastrook en de Golanhoogte – wonen nu tussen twaalf en dertien miljoen mensen, inmiddels iets meer Palestijnen dan joden. De Palestijnse bevolking bestaat in de huidige situatie uit tweederangs burgers in Israël, derderangs inwoners in bezet gebied en twee miljoen Palestijnen in de Gazastrook. Die laatsten leven in feite in een openlucht gevangenis. De One-State-Foundation bepleit één staat met gelijke rechten voor iedereen.

Deze gedachte is zeker niet nieuw. De bekende Amerikaanse Palestijn Edward Said schreef al in de tijd van de Oslo Akkoorden in de jaren ’90 dat het in die akkoorden vastgelegde doel van twee staten rampzalig zou gaan uitpakken voor de Palestijnen. Wie nu het resultaat van de kolonisatiepolitiek ziet moet wel constateren dat een zelfstandige Palestijnse staat niet meer mogelijk is. Dat is het argument uit de harde realiteit. Een andere vraag is, of een aparte staat voor Joden en idem voor Palestijnen ooit wenselijk is geweest. DocP heeft zich in deze discussie beperkt tot de ethische kern van de zaak: gelijke rechten voor Palestijnen, inclusief het recht op terugkeer van verjaagde Palestijnen.

De One-State-Foundation erkent dat zonder druk van buitenaf op Israël geen beweging zal ontstaan. Op die lijn zit natuurlijk ook de BDS beweging en docP: zonder boycot geen beweging. Daarom heeft de redactie al in een vroeg stadium aandacht geschonken aan de nieuwe organisatie, in een  interview met een van initiatiefneemsters.

Wie zich uitgebreider wil informeren over de één/tweestaatkwestie kan terecht op dit artikel in het docP-Kenniscentrum.

de redactie

foto: Edward Said (1935 – 2003)

BDS Nederland op Twitter