27 June 2018

. Frans bedrijf stapt uit Jeruzalem Light Rail. 2. In memoriam Felicia Langer

Systra stapt uit; nog twee bedrijven over

Het Franse bedrijf Systra stapt uit de bouw van twee nieuwe lijnen van de ‘apartheidssprinter’ die het joodse West-Jeruzalem verbindt met exclusief joodse nederzettingen in bezet Oost-Jeruzalem. Deze uitbreiding speelt een belangrijke rol bij de lange termijn strategie om de Palestijnse wijken te isoleren en/of buiten de grenzen van Jeruzalem te plaatsen. Het besluit zegt niet iets over eventuele deelname door Systra aan de uitbreiding van de bestaande lijn, maar de International Federation for Human Rights (FIDH) beschouwt de mededeling van Systra als besluit om verder niet aan de Light Rail te bouwen. En dus als een succes van de boycotbeweging.

Een groot aantal organisaties waaronder Franse vakbonden hadden deze kwestie aangekaard. Ook zij beschouwen het besluit van Systra als een overwinning van de boycot van apartheid en bezetting en als een besluit om zich geheel uit het project terug te trekken. DocP schreef hierover op 13 juni j.l. toen bekend werd dat Systra, EGIS Rail – een tak van de EGIS Group – en ALSTOM aan de slag zouden gaan in Jeruzalem. De organisaties die deze Franse bedrijven onder druk zetten hebben verklaard tegen deelname door de andere twee bedrijven, de EGIS-groep en ALSTOM te blijven ageren.

De zaak heeft in Frankrijk een extra politieke dimensie. Enerzijds heeft namelijk de Franse regering zich uitgesproken tegen het beleid van president Trump om Israël vrij spel te geven in Jeruzalem maar anderzijds zijn de betrokken bedrijven nauw verbonden met de Franse staat.

Herdenking overleden Felicia Langer

De Israëlisch-Duitse Felicia Langer die vorige week overleed is deze week herdacht in het vluchtelingenkamp Deheisheh door Palestijnse ex-gevangenen, pro-Palestijnse organisaties en vertegenwoordigers uit de Palestijnse politiek. Zij heeft in Israël jarenlang als advocaat Palestijnen verdedigd in hun ongelijke strijd voor militaire rechtbanken. Zij trad ook op als advocaat voor Israëlische joden die het regiem bekritiseerden. Felicia Langer en haar man vertrokken in 1990 naar Duitsland omdat zij het gevoel had als advocaat niets meer te kunnen betekenen voor haar cliënten. Onder Palestijnen is zij blijvend in hoog aanzien blijven staan en is zij veel bekender dan in Europa.

Zij naturaliseerde tot Duits staatsbuger. Dat heeft de Duitse Israëllobby en de meelopers daarvan er niet van weerhouden om een campagne tegen de (joodse) Felicia Langer te voeren. Die campagne bereikte een dieptepunt toen de Duitse president Horst Köhler haar in 2009 het Bundesverdienstkreuz Erster Klasse toekende. Haar dankwoord besloot Felicia Langer met de woorden: “De tsunami van de Palestijnen in hun streven naar vrijheid zal niet ophouden; die is niet te overwinnen” (Der Tsunami der Palästinenser in ihrem Bemühen um Freiheit wird nicht aufhören; er ist unbesiegbar).

Ludwig Watzal schreef een mooi in memoriam.

De redactie

Foto: Felicia Langer

BDS Nederland op Twitter