28 May 2018

Israël begint bouw zeebarrière voor kust Gaza

Israël is volgens een bericht, vandaag op Maan News begonnen met de constructie van een barrière voor de kust van de Gazastrook. Over het doel werd officieel meegedeeld dat de constructie moet voorkomen dat de militaire vleugel van Hamas via zee de Gazastrook verlaat en Israël binnendringt. Het miljoenenproject zou eind 2018 gereed moeten zijn. Minister van Defensie Lieberman gaf hoog op van “de slag die hiermee aan de strategische capaciteiten van Hamas wordt toegebracht”.

Volgens Haaretz zal de zeebarrière circa vijftig kilometer lang worden en € 830 miljoen gaan kosten. Er wordt gewezen op een incident dat volgens het Israëlische leger in 2014 plaatsvond en waarbij leden van Hamas via zee naar Israël zouden zijn gekomen. Daarna werd een onderwater sensorsysteem aangelegd om infiltraties te voorkomen (in 2014 richtte het leger een massale slachtpartij aan onder bevolking van de Gazastrook).

Deze ontwikkeling wist erop dat Israël ongevoelig is voor de kritiek op de gevolgen van de afsluiting van Gaza en de druk om de blokkade te verlichten. Verder valt op de wanverhouding tussen de enorme kosten die worden gemaakt voor een additioneel systeem en de totale afwezigheid van een dreiging vanuit de Gazastrook voor de joodse bevolking van Israël. Mogelijk is er een verband met de exploratie van energievoorraden voor de kust. Tenslotte lijkt het erop dat de barrière – ook al zijn de beschrijvingen ervan vrij vaag – bewegingen kan tegen houden zowel vanuit de Gazastrook naar buiten als vanaf zee naar de strook toe.

de redactie

foto: vissers voor de kust van Gaza, foto door Lydia de Leeuw

BDS Nederland op Twitter