29 June 2018

Israël verbergt zich: beeldmateriaal verboden, leiders in administratieve hechtenis

Geen beeldmateriaal naar buiten

Israëls parlement jaagt er een wet door die strenge straffen stelt op het filmen en fotograferen van soldaten tijdens hun acties in bezet gebied. Nachtelijke razzia’s, het geblinddoekt afvoeren van kinderen, het doodschieten van een op de grond liggende, zwaar gewonde Palestijn, het zijn beelden die niet passen in de public relations van “de enige democratie in het Midden-Oosten”. Deze week wijdt het weekblad De Groene Amsterdammer daar een goed artikel aan onder de kop Het Israëlische leger verdwijnt buiten beeld.

Ook maatschappelijk kader buiten beeld houden

Iets ogenschijnlijk heel anders: Israël gaat door met het in administratieve hechtenis nemen van Palestijnen die een rol spelen bij het organiseren van het vreedzaam verzet tegen de onderdrukking. Deze vorm van gevangenneming leent zich uitstekend voor het buiten beeld houden van mensen die het onrecht en het verzet daartegen zichtbaar maken. Door te motiveren tot actie en/of door een brug te slaan van actie naar politiek verzet. Het Comité van gevangenen en voormalige gevangenen voert daartegen momenteel actie.

Maan News schrijft deze week: “Rights groups have charged Israel with using its policy of administrative detention, which is almost exclusively used against Palestinians, as a way of eroding Palestinian democracy and family life, while enabling Israeli authorities to detain Palestinian activists and public figures for extended periods of time without evidence of any wrongdoing.” Op dit moment zitten 430 Palestijnen in administratieve hechtenis (op een totaal van ruim 6.000 gevangenen). Er is geen aanklacht tegen hen. Of er een proces komt is niet bekend. Informatie over hun “misdaden” is geheim. Geen van hen weet of hij/zij vrij komt na afloop van de periode, want de termijn van hechtenis kan telkens worden verlengd. De reden van verlenging is geheim.

Een belangrijk verschil Israël – Noord-Korea

Er zijn landen waar zoveel mis is, die zich zover verwijderen van wat elders nog als (enigzins) normaal wordt beschouwd, dat zij ertoe overgaan om de realiteit te verbergen voor de buitenwereld. Noord-Korea is het bekendste voorbeeld. Israël zet stappen in die richting. Overigens is een van de verschillen tussen Israël en Noord-Korea dat alle westerse regeringen Israël tot nu toe als bondgenoot beschouwen terwijl dezelfde regeringen meedoen aan de boycot van de kleine atoomstaat in Noord-Oost Azië.

De redactie

Foto: bewakers in de beruchte Ofer gevangenis (Maan)

BDS Nederland op Twitter