29 July 2018

ISRAELISCHE MARINE HOUDT GAZA FREEDOM FLOTILLA OPNIEUW TEGEN

De Gaza Freedom Flotilla, bestaande uit vier kleine boten met een internationale crew en een bescheiden lading medische hulpgoederen voor Gaza, is vandaag in internationale wateren tegengehouden door de Israelische marine. De schepen en hun bemanning zijn opgebracht.  De zeeblokkade is een onderdeel van Israels afsluiting van de Gazastrook, te land, ter zee en in de lucht. In tegenstelling tot wat Israel beweert is de blokkade in strijd met het internationaal recht.

De Nederlandse Gaza Flotilla Coalitie spreekt haar verontwaardiging uit over deze nieuwe aanval op de rechten van de Palestijnen. Zij doet een beroep op de Nederlandse regering om bij Israel te protesteren en aan te dringen op het verlenen van vrije doortocht voor de vier scheepjes.  Zij wordt hierin gesteund door een aantal politieke partijen uit Amsterdam en Rotterdam, waar de Gaza Freedom Flotilla in juni te gast is geweest. Eerder steunde een groot aantal bekende Nederlanders en maatschappelijke organisaties de doelstellingen van de Gaza Freedom Flotilla.

De oproep aan de Nederlandse regering:

GAZA MOET OPEN!

Reactie op de vaart van de Gaza Freedom Flotilla 2018

Scherp toezicht en belemmeringen bestaan in Gaza sinds de Israelische bezetting in 1967. Maar sinds 2007, nu al elf jaar, lijdt de Strook onder een inhumaan, onwettig en wreed beleg. Slechts een fractie van de hoeveelheid goederen van daarvóór wordt door Israel doorgelaten, deze week heeft het ook de grens gesloten voor olie en gas. Mensen zitten jarenlang gevangen op dit kleine gebied, vissers kunnen in de hun toegewezen ruimte nauwelijks vissen, voorzieningen als stroom, drinkwater en riolering schieten hopeloos tekort, er is armoede en bijna geen werk.

Palestijnse protesten tegen het beleg worden steevast met geweld beantwoord. Evenals pogingen van de solidariteitsbeweging om door de blokkade op zee naar Gaza te varen. Alleen in 2008 is dat een paar keer gelukt. Alle andere keren heeft Israel de boten opgebracht en in beslag genomen, en de opvarenden gearresteerd en het land uitgezet. In 2010 werden zelfs tien Turkse opvarenden van het schip de Mavi Marmara door Israelische commando’s doodgeschoten.

Op 20 juli 2018, zijn opnieuw vier scheepjes, twee wat grotere, de ‘Awda (Terugkeer) en de Freedom, en twee kleine zeilbootjes, de Filastin en de Mairead, die eerder Nederland aandeden,  vanuit Italië naar Gaza op weg gegaan. Hun lading bestaat uit ”hoop” (en ook wat medicamenten). De hoop is dat de blokkade geleidelijk zal worden beëindigd.  Dat bijvoorbeeld zieken naar het buitenland mogen. En dat burgers en civiele goederen Gaza weer in en uit kunnen. Op 25 of 26 juli zouden de scheepjes moeten aankomen.

Wij, de ondergetekenden, protesteren ertegen dat de Israelische marine de vier scheepjes tegenhoudt/heeft tegengehouden. De blokkade is in strijd met het internationale recht. Zij mag hoogstens wapens en strategische goederen tegenhouden, geen scheepjes geladen met ”hoop” of andere niet bedreigende goederen. Wij verwachten van de Nederlandse regering dat zij een scherp protest zal laten horen. Wij verwachten dat zij zal eisen dat Israel de scheepjes en de bemanningen vrije doortocht zal verlenen, in overeenstemming met het internationaal recht.

Gaza, dat volgens de Verenigde Naties in 2020 “onleefbaar” zal worden,  heeft ruimte nodig om te kunnen opkrabbelen. Wij verwachten dat Den Haag, alleen al om die reden, Israel duidelijk zal maken dat er een einde dient te komen aan de blokkade.

Getekend door:

Nederlandse Gaza Flotilla Coalitie

PVDA fractie Rotterdam

SP fractie Rotterdam

NIDA fractie Rotterdam

Ineke Palm, voorzitter Vluchtelingenwerk Pauluskerk Rotterdam

Rotterdam voor Gaza

NIDA fractie Den Haag

GroenLinks fractie Amsterdam

DENK fractie Amsterdam

Bestuur Bij1 Amsterdam

Jazie Veldhuizen, Duo Raadslid Bij1

 

 

 

BDS Nederland op Twitter