30 March 2018

Dag van het Land. Israëlisch kabinet: scherpschutters rond Gaza, shoot-to-kill.

Duizenden Palestijnen zullen vandaag betogingen houden in het kader van de Dag van het Land. Voor de 42e maal wordt herdacht dat op 30 maart 1976 zes Palestijnen werden neergeschoten door het Israëlische leger. De slachtoffers protesteerden tegen landroof die toen in Israël (Galilea) gaande was ten gunste van joodse Israëliërs. De herdenking heeft een symbolisch karakter gekregen, niet alleen voor de Palestijnen die als tweederangs burgers in Israël leven maar ook voor Palestijnen in de bezette gebieden en de vluchtelingen buiten Israël.

Vreedzame demonstraties

Een groot netwerk van Palestijnse organisaties zetten zich in voor vreedzame demonstraties die zullen doorgaan tot 15 mei aanstaande. Dat is de dag waarop zionisten in Israël en elders en ook fundamentalistische christenen en politiek correcte politici in westerse landen de uitroeping van de staat Israël vieren of gedenken. Voor de Palestijnen is de datum van 15 mei verbonden met een oorlogsmisdaad die op die dag in 1948 in volle gang was: de verdrijving van rond 750.000 Palestijnen uit hun dorpen en steden in wat nu “Israël” wordt genoemd.

Gazastrook

Dit jaar trekt speciaal de herdenking door de opgesloten inwoners van de Gazastrook veel aandacht. In de smalle strook land leven bovenop elkaar 1,9 miljoen mensen van wie 1,3 miljoen verdrevenen en hun nakomelingen uit “1948”. Er wordt gevreesd voor slachtoffers. De Israëlische legerleiding heeft geweld als het ware voorgeprogrammeerd, niet alleen door ruim honderd scherpschutters te posteren langs de afrastering van dit massale concentratiekamp maar dat ook met veel tamtam aan te kondigen. Het in ‘normale tijden’ geregeld neerschieten – vaak door op afstand bestuurde robotinstallaties – van spelende kinderen die te dicht bij de omheining komen geeft aan dat het onderscheid tussen moord en militaire actie hier verdwenen is. Terwijl de organisatoren vooraf veel nadruk legden op geweldloosheid hebben Israëlische functionarissen er alles aan gedaan om de demonstraties als het zoeken van een “gewelddadige confrontatie” af te schilderen.

Kabinet lokt geweld uit

Het persbureau Wafa: “The Israeli cabinet has decided to beef up military deployments, including over 100 snipers, and use live fire and shoot-to-kill orders “if Palestinians breach (or approach)” the border fence.” Het “benaderen van de grensafscheiding” – waarbij het in dit geval om een ruime en niet goed te voorspellen afstand gaat – is voor de vele scherpschutters een vrijbrief om te doden. Ook Palestijnen in de bezet Westelijke Jordaanoever gaan een zware week tegemoet. Deze gebieden zijn vanaf vannacht 12 uur afgesloten tot en met zaterdag 7 april. Alle grensovergangen met de bezette gebieden blijven die tijd gesloten.

De redactie

foto: Shujaiyya Landdag betoging, Gaza vandaag

BDS Nederland op Twitter