11 March 2019

30 maart Culemborg: Bijeenkomst over de Kerk en het streven naar rechtvaardigheid

Plaats: Culemborg (Grote of Barbara Kerk, Grote Kerkstraat 2, Culemborg)

Datum: 30 maart, Dag van het Land, van 11u00 tot 17u00

Dagvoorzitters: Jaap Doek, Janneke Stegeman (Theoloog des Vaderlands 2016-’17)

HENRI VELDHUIS SYMPOSIUM

De kerk en het streven naar rechtvaardigheid

Op 30 juli vorig jaar overleed Henri Veldhuis op 63-jarige leeftijd. Predikant Henri Veldhuis was
filosoof, theoloog en geleerd Bijbelkenner. Hij was een tegenstrever van formaat van christenzionisten, een gedreven pleitbezorger voor de rechten van Palestijnen en een man die altijd ook leefde vanuit liefde voor Israël. Voor The Rights Forum was Henri van grote betekenis. Hij was bestuurslid vanaf de oprichting in 2009 en droeg actief bij aan de organisatie zoals die op dit moment functioneert.

Om Henri en zijn gedachtengoed te eren hebben we het “Henri Veldhuis Symposium, De kerk en het streven naar rechtvaardigheid” georganiseerd. De bijeenkomst vindt plaats op 30 maart in
Culemborg, de plaats waar Henri namens de Protestantse Kerken in Nederland (PKN) meer dan 25
jaar dominee was.

Tijdens deze bijeenkomst stellen we de vraag waarom de kerken niet meer inzetten op steun aan het recht op zelfbeschikking voor de Palestijnen en op een einde van de bezetting? We vragen ook naar de betekenis van die “onopgeefbare verbondenheid met Israël” en naar de houding van de PKN en andere kerken t.o.v. het internationaal recht en de universele mensenrechten. En hoe zit het met christelijk-geïnspireerde politiek ten aanzien van de kwestie Israël-Palestina?

Tijdens de bijeenkomst komen drie onderwerpen aan de orde:
• De situatie van Palestijnse christenen
• Waarom spreken de kerken zich niet meer uit voor een einde van de bezetting
• De rol van “christelijke politiek”, met name van partijen als CDA en ChristenUnie

Naast interessante panels wordt ook een artistiek programma geboden met columns, poëzie en
muziek. Er wordt gezorgd voor een lichte lunch.

Voor meer informatie en aanmelding zie:
https://rightsforum.org/henri-veldhuis-symposium-2019/

 

BDS Nederland op Twitter