4 November 2014

309 mensenrechten organisaties en bonden sporen Mogherini aan tot opschorten van het Asssociatieverdrag EU-Israël

Meer dan 300 mensenrechtenorganisaties, vakbonden en politieke partijen uit heel Europa hebben de EU opgeroepen Israël verantwoordelijk te stellen voor het bloedbad in Gaza begin dit jaar. Zij vragen de EU het Associatieverdrag EU – Israël op te schorten, dit is het belangrijkste verdrag tussen de EU en Israël.

“Door het voortbestaan ​​van de verdrag tussen de EU en Israël en het aanhalen van de bilaterale betrekkingen, geven de Europese Unie en haar lidstaten aan Israël de boodschap af dat het zich niet hoeft te houden aan het internationaal recht”, aldus de verklaring die gezamenlijk is uitgegeven door belangrijke maatschappelijke organisaties uit 19 landen.

De schriftelijke verklaring waarin wordt opgeroepen tot de opschorting van het verdrag werd vanmorgen afgeleverd bij de Midden-Oosten adviseurs voor Federica Mogherini, de nieuwe EU-chef buitenlands beleid, die deze week begint in haar nieuwe rol en en haar eerste buitenlandse reis zal maken naar Palestina / Israël.

De ondertekenaars van de verklaring zijn onder meer het Ierse Congres van Vakbonden en nationale vakbonden in Spanje, Frankrijk, België en politieke partijen, waaronder Podemos, die op dit moment hoog staat in de Spaanse peilingen, en belangrijke NGO’s, waaronder CNCD in België en Trocaire in Ierland.

Het verdrag tussen de EU en Israël is het voornaamste kader voor de nauwe relatie tussen beiden, voor het verlenen van preferentiële toegang aan Israel tot de Europese markten en voor Israëls deelname aan meer EU-programma’s en projecten dan welk ander niet-Europees land dan ook.

De actieoproep veroordeelt Israëls opzettelijke aanvallen op burgers tijdens de recente aanval op Gaza, waarbij meer dan 2.000 Palestijnen zijn gedood en stelt dat het falen van de EU om hard op te treden tegen Israël “bijdraagt ​​aan een klimaat van straffeloosheid en gebrek aan verantwoording”.

“De EU geeft materiële steun aan de Israëlische schendingen van het internationaal recht en faalt in de uitoefening van zijn eigen verplichtingen volgens het internationaal recht,” voegt de verklaring toe.

De EU heeft in het verleden zijn Associatieverdrag met Sri Lanka opgeschort en heeft onlangs wegens de Oekraïne-crisis een reeks maatregelen jegens Rusland genomen tot beperking van de handel en investeringen.

Het uitblijven van soortgelijke maatregelen tegen Israël, ondanks decennia van ernstige schendingen van het internationale recht, komen neer op een dubbele standaard, zeggen campagnevoerders.

De verklaring stelt ook dat Israëls vrijwel onbeperkte toegang tot de Europese markten en deelname aan EU-programma’s ​​”materiële steun inhoudt aan de Israëlische schendingen van het internationaal recht”.

Aneta Jerska, coördinator van de European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP), een van de organisaties die de verklaring heeft ondertekend, stelde:

Het enorme aantal mainstream organisaties dat pleit voor opschorting van het Associatieverdragt EU-Israël weerspiegelt de groeiende frustratie in heel Europa met het falen van de Europese regeringen om te reageren op Israëls herhaalde slachtpartijen en schendingen van het internationaal recht.

De EU heeft lang gesteld dat zijn nauwe betrekkingen met Israël het in een sterke positie plaatsen om een ​​dialoog met Israël te voeren over de onderdrukking van de Palestijnen. Israëls brutale slachting in Gaza laat zien dat deze dialoog heeft gefaald. Het is tijd voor de EU over te gaan tot actie die Israël ertoe zal brengen te voldoen aan het internationaal recht.

De ECCP is de campagne #NoAssociationWithOccupation gestart om mensen aan te moedigen contact op te nemen met leden van het Europees Parlement over het Associatieverdrag tussen de EU en Israël. Kom in actie: klik hier om de leden van het Europees Parlement een bericht te sturen.

De bron van dit artikel en de lijst van ondertekenaars staan op de website van ECCPalestine

BDS Nederland op Twitter