25 June 2016

4 juli lezing Shir Hever: Europa en Nederland helpen wapenindustrie Israël

Op maandagavond 4 juli spreekt de bekende Israëlische journalist en econoom Shir Hever in Amsterdam. De bijeenkomst is een samenwerking tussen Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina (SRP), Diensten Onderzoek Centrum Palestina (docP) en Stop de Wapenhandel.

De militaire betrekkingen tussen Nederland, Europa en Israël staan centraal. De avond zal worden ingeleid door Shir Hever. De wapenindustrie is een belangrijk deel van de Israëlische economie. Per hoofd van de bevolking is Israël de grootste wapenexporteur. Van een wapenexportbeleid in ethische zin is geen sprake. De wapenindustrie, de staat, het leger, het bedrijfsleven en de wetenschap zijn in Israël ook op dit gebied nauw met elkaar verbonden.

Nederland en de EU spreken zich wel uit tegen de bezetting en de schendingen van internationaal recht en mensenrechten, maar dragen tegelijkertijd bij aan de Israëlische militaire industrie door aankoop van militaire producten en het verstrekken van Europese ‘innovatiesubsidies’ aan dubieuze wapenproducten als Elbit. De Israëlische wapenindustrie profiteert uitgebreid van het Europese programma “Horizon 2020”. Op deze avond zullen we bespreken hoe de militaire relaties tussen Nederland/EU en Israël bijdragen aan het in stand houden van de bezetting van Palestina. Wat is onze verantwoordelijkheid? En wat kunnen we hieraan doen? Duidelijk is dat militair optreden geen uitweg biedt in het Palestijns-Israëlische conflict en de afgelopen decennia veel leed heeft veroorzaakt. 

[box] Shir Hever: De militaire betrekkingen tussen Nederland/EU en Israel Aanvang 20.00 uur, tot 22.00 uur. Plaats: Crea, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam. Voertaal is Engels.[/box]

Shir Hever is werkzaam bij het Palestijns-Israëlische onderzoeksbureau Alternative Information Center (AIC). Hij heeft veel publicaties op zijn naam staan over de politieke economie van de bezetting (https://palestinianstudies.org/2014-2/people/hever/). Hever stelt dat de bezetting Israël veel geld kost, maar tegelijkertijd ook veel geld oplevert. Een van de manieren waarop het conflict Israël geld oplevert is de verkoop van “combat proven” militaire producten. Dat wil zeggen dat zij getest zijn in de bezette gebieden en in oorlogen, zoals in Libanon..

Na de inleiding van Hever zal het rapport van Stop Wapenhandel over de militaire relaties tussen Nederland en Israël gepresenteerd worden. Aaneensluitend zal SRP spreken over verweving van Israëlische universiteiten met het militair-industrieel-complex en de noodzaak van een academische boycot. DocP vat zijn plannen voor de komende tijd samen.

Afsluitend is er ruimte voor vragen en debat.

BDS Nederland op Twitter