1 August 2014

40.000 handtekeningen voor sancties tegen Israel aangeboden aan minister Timmermans

Gisteren heeft het Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP) samen  met  een breed samengestelde delegatie uit de Nederlandse samenleving, de petitie  “Burgers voor Sancties tegen Israel” aangeboden aan de minister van  Buitenlandse Zaken Frans Timmermans. De petitie haalde in vijf dagen tijd  ruim 43.000 handtekeningen op. Het aantal is inmiddels opgelopen tot  50.000.

Een wake op het Stationsplein voor Den Haag CS markeerde de aanbieding. De wake werd bijgewoond door ruim 200 genodigden. De groep herdacht de vele  slachtoffers die zijn gevallen door de Israelische aanval op Gaza. Sprekers waaronder Wim Lankamp van het Nederlands Palestina Komitee, Ingrid Rollema van de Stichting Hope en Nawal Albaz van de Palestijnse Gemeenschap  Nederland, Sonja Zimmermann van het Diensten en Onderzoek Centrum Palestina,  en Nourdin El Ouali van NIDA brachten het lijden van de Palestijnse bevolking voor het voetlicht met actuele informatie, en stelden de laksheid van de  Nederlandse regering aan de kaak.  Ze eisen dat de Nederlandse regering de  druk op Israel opvoert door middel van sancties. En dat Egypte de grensovergang met Gaza opent om bewoners van Gaza een vluchtroute te  bieden.

In een defilé liepen de aanwezigen vervolgens naar het beeld van Auke de  Vries voor het Ministerie van Buitenlandse zaken, en legden daarop bloemen  ter nagedachtenis aan de overleden kinderen van Gaza. Het beeld van Auke de Vries staat symbool voor de verbinding tussen mensen.

NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Robert Goddyn Images License Agreement.

NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Robert Goddyn Images License Agreement.

 

NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Robert Goddyn Images License Agreement.

 

NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Robert Goddyn Images License Agreement.

NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Robert Goddyn Images License Agreement.

BDS Nederland op Twitter