22 February 2017

Dirk en dadels: vervolg

Op de open brief van DocP aan Dirk van den Broek met het verzoek om  de herkomst van de Bomaja dadels correct aan te duiden, ontvingen wij het volgende, nietszeggende, bericht van de Klantenservice van Dirk:

Goedendag,

Hartelijk dank voor uw bericht van 08-02-2017:

Beste heer/mevrouw De Levie,

Dirk van den Broek verkoopt meerdere soorten dadels. Deze dadels zijn afkomstig uit Iran, Noord Afrika of uit Israël. Een barcode wat begint met 871 zegt niet perse dat dit artikel in Nederland is geproduceerd. Het betekent ook dat het in Nederland verpakt of licht bewerkt kan zijn.

Dirk van den Broek mengt zich verder niet in politieke discussies. Dirk van den Broek focust op het leveren van kwalitatieve handel. Daarnaast worden er altijd alleen zaken gedaan met gecertificeerde leveranciers waardoor de kwaliteit gegarandeerd blijft. Deze kwestie ligt primair bij de overheid. Israël en Palestijnse gebieden zijn niet door de overheid benoemd tot landen waar vanuit een importverbod geldt, wat voor ons leidend is.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Tot slot wens ik u een fijne dag toe.

 

Op 17 februari j.l. heeft DocP  als volgt geantwoord:

Onderwerp: labelen Bomaja dadels, uw schrijven van 13 februari ’17

Geachte Dirk,

Bedankt voor uw antwoord op onze brief over het labelen van Bomaja dadels in uw winkels. U zult begrijpen dat wij het als organisatie docP niet eens zijn met uw antwoord. Vele klanten willen weten of zij dadels uit Iran, Noord Afrika of Israel kopen. Het gaat erom dat er op de dozen geen herkomstlabel zit. Het gaat ons niet om kwaliteit maar om consumentenrecht,  internationaal recht en de richtlijnen die gelden binnen Europa.

U schrijft niet te willen doen aan politiek, maar het niet labelen van dadels met omstreden herkomst kan ook gezien worden als een politiek statement.

Oorsprongsmarkering

Voor de meeste producten die worden gefabriceerd, geïmporteerd of verhandeld in de EU is vermelding van het land van oorsprong (‘Made in …’) op die producten of hun onmiddellijke verpakking niet verplicht.

Oorsprongsmarkering is wel wettelijk verplicht voor diverse levensmiddelen (zoals vleesproducten, vers fruit en groenten en van buiten de EU geïmporteerde cosmetica).

Een oorsprongsmarkering is ook verplicht als een aanduiding of afbeelding op het product associaties oproept met een ander land dan het land van oorsprong.

De oorsprongsmarkering moet verwijzen naar het land waar het product geheel en al is vervaardigd of naar het land waar het product een laatste ingrijpende bewerking heeft ondergaan. De criteria voor ‘geheel en al verkregen’ en ‘laatste ingrijpende bewerking’ worden uitgebreid toegelicht in de ‘niet-preferentiële oorsprongsregels’ van EU-verordening 2913/92 en 2454/93.

Het moet in EU-landen voortaan duidelijk vermeld staan op de verpakking als een product gemaakt is in een illegale Israëlische nederzetting. Dat heeft de EU in november 2015 besloten, zie https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20151111_interpretative_notice_indication_of_origin_en.pdf; zie ook: https://www.nrc.nl/nieuws/2015/11/11/label-op-producten-uit-israelische-nederzettingen-a1411582.

Tijdens overleg tussen de OESO Contactpersoon, de  Stichting SOMO, het CBL en Samenwerken voor Palestina (nu docP) is diepgaand gesproken over de verplichting van levensmiddelenbedrijven om correct te etiketteren. Naar aanleiding van deze gesprekken publiceerde SOMO een advies dat wij hierbij nogmaals onder uw aandacht brengen https://www.somo.nl/nl/mvo-beleid-overheid-wordt-door-bedrijven-genegeerd-bij-verkoop-nederzettingenproducten/.

Door het achterwege laten van een herkomstlabel op de Bomaja dadels overtreedt Dirk het consumentenrecht, laat klanten in het ongewisse, en maakt kopers partner in de overtreding van het internationaal recht.

Wij zullen ook een melding doen bij de Voedsel- en Waren Autoriteit en advies vragen over eventuele mogelijke vervolgstappen.

Hopende u genoeg geïnformeerd te hebben,

Benji de Levie

Voorzitter

BDS Nederland op Twitter