15 May 2024

76 jaar Nakba. Eis actie en verantwoording om de genocide en de apartheid te stoppen

Terwijl we Nakba-dag herdenken, weigeren we werkeloos toe te kijken als louter getuigen van onrecht. We eisen actie, verantwoordelijkheid en transformatieve verandering om een toekomst van waardigheid, gerechtigheid en bevrijding voor het Palestijnse volk te verzekeren.

#Nakba76: Demand action and accountability to end #GazaGenocide and #DismantleApartheid

#Nakba76: Demand action and accountability to end #GazaGenocide and #DismantleApartheid

De gedwongen verdrijving van ongeveer 750.000 inheemse Palestijnen uit hun huizen markeerde het formele begin van een regime van kolonialisme, apartheid, militaire bezetting en nu genocide die tot op de dag van vandaag voortduurt. We wijzen op de medeplichtigheid van staten, bedrijven en instellingen die de voortdurende Nakba van Israël mogelijk hebben gemaakt en het 76 jaar lang hebben afgeschermd van verantwoordelijkheid. De BDS-beweging wijst opnieuw op de onverzettelijke geest van het Palestijnse volk in onze legitieme strijd voor vrijheid, terugkeer, gerechtigheid en zelfbeschikking, in een tijd waarin ons volk ‘s werelds eerste live gestreamde genocide meemaakt.

Terwijl Israël Rafah bestookt met bommen die door de VS en Europa worden geleverd, vestigen we dringend de aandacht op een dreigende catastrofe voor de 1,4 miljoen Palestijnen die daar hun toevlucht zoeken. We roepen op tot dringend internationaal ingrijpen in de vorm van sancties en een wapenembargo om een einde te maken aan de voortdurende willekeurige moorden en de vernietiging van de laatst overgebleven gezondheidsfaciliteiten van Gaza.

Overweldigend bewijs

Ondanks het overweldigende bewijs van Israëlische wreedheden en bloedbaden, ondanks de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof dat het aannemelijk is dat Israël genocide pleegt, hebben veel staten, met name de VS en in heel Europa, consequent gefaald in het nakomen van hun verplichtingen onder het internationaal recht en in het bijzonder onder het Genocideverdrag. Ondanks het feit dat tientallen VN-mensenrechtenexperts en de VN-Mensenrechtenraad rechtstreeks oproepen om een einde te maken aan “de verkoop, overdracht en omleiding van wapens, munitie en ander militair materieel aan Israël, de bezettende macht… om verdere schendingen van het internationaal humanitair recht en schendingen van de mensenrechten te voorkomen”, blijven de VS en Europa wapens en diplomatieke dekking leveren aan Israël, waardoor het zijn onuitsprekelijke genocide kan voortzetten. Dit maakt hen medeplichtig aan de voortdurende genocide van Israël, waarbij ze de principes van gerechtigheid en mensenrechten verraden die ze ogenschijnlijk beweren te handhaven.

Na zeven maanden van meedogenloze genocide is de Israëlische strategie glashelder: zoveel mogelijk Palestijnen met geweld uit Gaza verdrijven, van wie de meesten van hen al Nakba-vluchtelingen zijn. De gebruikte methoden zijn zowel direct als indirect, variërend van rollende bloedbaden tot belegering, tot de systematische vernietiging van infrastructuur die essentieel is voor het leven – watervoorzieningen, ziekenhuizen, scholen, universiteiten, boerderijen en huizen zijn allemaal gericht op het onhoudbaar maken van het bestaan. Mensenrechtenorganisaties hebben ook het gebruik van uithongering door Israël tegen Palestijnen als oorlogswapen veroordeeld. Deze berekende vernietiging van de fundamenten van het leven is een wrede strategie gericht op het veroorzaken van onherstelbare schade en het creëren van een dwingende omgeving voor de Palestijnen om hun land te verlaten, grotendeels een afspiegeling van de etnische zuivering tijdens de Nakba van 1948.

We juichen de creativiteit, principes en moed van de wereldwijde solidariteitsbeweging toe, met name de door studenten geleide opstand die gericht is op desinvestering van bedrijven die de misdaden van Israël mogelijk maken en het beëindigen van academische relaties met zijn diep medeplichtige universiteiten. De moed van gewetensvolle studenten en ondersteunende docenten en arbeiders in het licht van geweld en repressie inspireert hoop in de strijd om een einde te maken aan de Gaza genocide van Israël en het onderliggende regime van vestigingskoloniale apartheid.

Standvastigheid

De BDS Beweging benadrukt de voortdurende standvastigheid van de Palestijnen in het aangezicht van tegenstand. Ondanks tientallen jaren van onderdrukking, blijven de Palestijnen zich verzetten tegen Israëls ontkenning van vrijheid, gerechtigheid en zelfbeschikking en onze inherente en door de VN benadrukte recht op terugkeer van de vluchtelingen.

Terwijl we de Nakbadag herdenken, weigeren we werkeloos toe te kijken als louter getuigen van onrecht. We eisen actie, verantwoordelijkheid en transformatieve verandering om een toekomst van waardigheid, recht en bevrijding voor te Palestijnen te verzekeren

De BDS beweging roept op tot:

– Het Internationaal Strafhof (ISH) onder druk te zetten onmiddellijk arrestatiebevelen uit te vaardigen tegen de Israëlische leiders en leden van de krijgsmacht die medeplichtig zijn aan genocide om Israël te verhinderen verdere massale wreedheden te begaan.

– Straatprotesten en vreedzame verstoringen van business as usual met medeplichtige regeringen , bedrijven en instituties als doelwit.

– Druk zetten op regeringen om onmiddellijk eenzijdige en meerzijdige wettige sancties in te zetten tegen Israël, te beginnen met een militair-veiligheidsembargo, zoals opgeroepen door de VN Mensenrechtenraad en tientallen VN Mensenrechtenexperts.

– Israël uit de Algemene Vergadering van de VN en andere fora te zetten, inclusief het IOC, de FIFA, Eurovisie etc.

Iedere dag van straffeloosheid die aan Apartheid Israël wordt gegund brengt verdere catastrofale gevolgen met zich een voor de inheemse Palestijnen en wat er nog over is aan geloofwaardigheid voor het internationaal recht.

BDS Nederland op Twitter