5 March 2023

9 maart in Haarlem: avond over internationaal vakbondswerk in het Midden-Oosten

Op 9 maart is in het vakbondsgebouw van de FNV een avond over internationale solidariteit.
De FNV stelt zich tot doel overal ter wereld de positie van arbeiders te verbeteren. De MENA
werkgroep van de FNV steunt collega-arbeiders in het Midden-Oosten. Arbeidersrechten zijn
daar vaak ver te zoeken. Van Qatar is dat door het WK voetbal bekend, maar het zal op 9
maart ook gaan over de situatie in West-Sahara, Palestina en Iran. De avond is vrij
toegankelijk voor belangstellenden.

Tijd: donderdag 9 maart, van 19.30 tot 21.30.
Plaats: FNV-vakbondshuis Pieter van Musschenbroekstraat 119, Haarlem

De avond wordt georganiseerd door de FNV en het Breed Platform Palestina in Haarlem.
Op deze bijeenkomst geeft de MENA werkgroep een overzicht van de recente activiteiten zoals o.a.
Israël/Palestina (solidariteit met de Israëlische vakbond MAAN en de Palestijnse bonden), Iran, de
migrantenarbeiders in Qatar (WK voetbal) en de collega’s in West Sahara. Er wordt een videoverslag vertoond van een FNV-reis naar Palestina, en er zijn presentaties over het werk van de MENA werkgroep. Een spreker heeft recent Gaza bezocht en zal daarover heet van de naald informeren. En uiteraard is er discussie.

Jarenlang al steunt de FNV de Palestijnse collega’s, die te lijden hebben onder de Israëlische
bezetting en apartheid. De Israëlische vakbond MAAN strijdt tegen de door de Israëlische regering
gedoogde uitbuiting door dwangarbeid van Palestijnse arbeiders in Israël. In Palestina steunt FNV
Zorg en Welzijn de opbouw en versterking van de Palestijnse zusterbonden.

In Iran moeten vakbondsactivisten veelal ondergronds hun werk doen onder het bewind van de
ayatolla’s en niet zelden hun activiteiten met de gevangenis bekopen. In Marokko ondersteunde de
FNV collega’s in de agrarische sector. Ook met de collega’s in Turkije is er een lange geschiedenis
van solidariteit.

De inleiders Bert Giskes en Daan de Grefte zullen vertellen over actuele ontwikkelingen zoals het
inrichten van een centrum door de sector Bouw van de FNV in Qatar voor de migrantenarbeiders
en hulp bij de aardbevingsramp in Turkije en Syrië.

BDS Nederland op Twitter