2 September 2013

Actie tegen beveiligingsbedrijf G4S aan de Technische Universiteit Delft

MORELE MEDEPLICHTIGHEID TU DELFT AAN BEZETTINGSPOLITIEK ISRAEL AAN DE KAAK GESTELD

Op 2 september aanstaande organiseert het Diensten- en Onderzoekcentrum Palestina (DocP) een actie aan de Technische Universiteit Delft tijdens de opening van het collegejaar. Thema van van de opening van het collegejaar is “It takes a global mind to change the World”. Een toepasselijk thema voor de actie volgens woordvoerder Benji de Levie: “De actie is gericht tegen de samenwerking van deze universiteit met het beveiligingsbedrijf G4S, die de universiteit beveiligt. Gezien G4S’ betrokkenheid bij Israels illegale activiteiten ten aanzien van Palestijnen past het deze overheidsinstelling niet met dit bedrijf te werken. Extra wrang: in door G4S ‘beveiligde’ Israelische gevangenissen zitten en zaten een groot aantal Palestijnse studenten en universiteitsmedewerkers opgesloten.”  G4S maakt zich schuldig aan het bijdragen aan Israёlische bezetting, kolonisatie en apartheid in Palestina. Het levert apparaten voor controle en bewaking aan gevangenissen in Israёl waar Palestijnse politieke gevangenen vastzitten. Velen van hen zitten daar zonder aanklacht en zonder vorm van proces vast. Vele anderen hebben een oneerlijk proces gehad. Onder deze gevangenen bevinden zich ook kinderen. Daarnaast bevinden zich onder hen veel studenten.  Deze gevangenen staan regelmatig bloot aan mishandeling en marteling, en hun familieleden worden ernstig belemmerd in hun recht hen te bezoeken.

Daarnaast levert G4S bewakingsapparatuur voor de instandhouding van Israels controleposten en de illegale apartheidsmuur op de door Israel bezette Westelijke Jordaanoever. Deze structuren beperken de bewegingsvrijheid van de Palestijnse bevolking, tasten de integriteit van hun grondgebied ernstig aan en brengen allerlei vernederende vormen van behandeling door de Israёlische bezettingsmacht met zich mee. Palestijnse studenten worden door de vele checkpoints ernstig belemmerd bij het volgen van colleges en het afleggen van examens aan hun universiteit. Tot slot levert G4S haar beveiligingsdiensten aan bedrijven in de nederzettingen, die Israel in strijd met het internationaal recht op de bezette Westoever heeft gebouwd op grond dat van de Palestijnse bevolking is afgenomen.

Een dergelijk bedrijf, dat verdient aan Israels illegale bezettingsactiviteiten, verdient het wat DocP betreft niet een beveiligingscontract van een Nederlandse universiteit, of van wie dan ook, te krijgen. Tegen het bedrijf loopt een internationale campagne.  Aangezien het contract van G4S met de TU Delft volgend jaar afloopt, dringen wij er dan ook met klem bij de universiteit op aan dit bedrijf uit te sluiten van de nieuwe aanbestedingsprocedure voor de beveiliging van deze onderwijsinstelling.

BDS Nederland op Twitter