7 July 2023

Activisten op de aandeelhoudersvergadering van CAF: verlaat bezet Jeruzalem; stap uit de Apartheid Trein!

Activisten op de aandeelhoudersvergadering van CAF: verlaat bezet Jeruzalem; stap uit de Apartheid Trein!

Ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering (AGM) van CAF demonstreerden mensenrechtenactivisten opnieuw bij de kantoren van CAF in Beasain (Baskenland, Spaanse staat), waar de “AGM-ceremonie” plaatsvond, om CAF en zijn aandeelhouders te vertellen: stop deze illegale handel in bezet Jeruzalem!

Op zaterdag 10 juni 2023, tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van CAF, kreeg het imago en de reputatie van het bedrijf een klap. Gedurende een volle week van acties heeft de wereldwijde #CAFGetOffIsraelsApartheidTrain-campagne de rol van CAF in de misdaden van Israël tegen Palestijnen blootgelegd.

https://platform.twitter.com/widgets.js

CAF’s medeplichtigheid aan het apartheidsregime van Israël:

Het Baskische bedrijf CAF breidt de illegale Jerusalem Light Rail (JLR) van Israël uit en exploiteert deze. JLR is een tramsysteem dat West-Jeruzalem verbindt met illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns Oost-Jeruzalem. Als zodanig ondersteunt de JLR de illegale de jure annexatie door Israël van Oost-Jeruzalem en faciliteert de uitbreiding van illegale Israëlische nederzettingen. Nederzettingen, die de overbrenging van Israëlische burgers naar bezet gebied en de gedwongen verdrijving van inheemse Palestijnen uit de bezette stad met zich meebrengen, vormen volgens internationaal recht een oorlogsmisdaad.

Onder de huidige extreemrechtse Israëlische regering nemen landdiefstal, annexatie, etnische zuivering, sloop van huizen, uitbreiding van nederzettingen en pogroms tegen Palestijnen gepleegd door gewapende, fascistische kolonistenmilities in een schrikbarend tempo toe.

In Oost-Jeruzalem dreigt minstens een derde van alle Palestijnse huizen te worden gesloopt, wat de gedwongen ontheemding van zo’n 100.000 Palestijnen zou betekenen. Israëlische troepen en illegale kolonisten ontheiligen en belemmeren ook voortdurend de Palestijnse toegang tot islamitische en christelijke heilige plaatsen in de bezette oude stad van Jeruzalem.

Israël is alleen in staat om dit onderdrukkende regime over het inheemse Palestijnse volk te handhaven dankzij de internationale medeplichtigheid van staten, instellingen en bedrijven. CAF is er een van.

Als belangrijke partner in het JLR-project, is CAF medeplichtig aan deze ernstige Israëlische schendingen van het internationaal recht en de Palestijnse mensenrechten.

CAF exploiteert en breidt de “rode lijn” van de JLR uit en bouwt de nieuwe “groene lijn”, en levert daarbij voertuigen en technische diensten . Beide lijnen verbinden illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns Oost-Jeruzalem met West-Jeruzalem.

Ook in Nederland is CAF actief. Sinds 2019 worden de NS sprintertoestellen geleverd door CAF. Dit geldt ook voor GVB-tram- en metrotoestellen in Amsterdam en tramtoestellen van het Openbaar Vervoer Utrecht.

Populaire tegenstand tegen CAF’s zaken met de JLR:

In de afgelopen drie jaar heeft zich een krachtige wereldwijde coalitie gevormd om CAF onder druk te zetten om zijn contract met de JLR te beëindigen. De eigen werknemers van CAF hebben het bedrijf opgeroepen om niet deel te nemen aan de aanbesteding voor de JLR. In februari 2020 lanceerden 70 mensenrechtenverdedigers in Baskenland een campagne waarin ze CAF opriepen het contract op te zeggen. In november van hetzelfde jaar drongen 31 organisaties, waaronder Amnesty International Spanje, er bij de VN op aan om CAF op te nemen in de komende update van de database van bedrijven die betrokken zijn bij de illegale nederzettingen van Israël.

Acht Noorse vakbonden hebben opgeroepen tot een boycot van CAF en tot uitsluiting van het bedrijf van aanbestedingen. Evenzo oefent een Europa-brede campagne, van Portugal tot Finland, druk uit op openbare instellingen om af te zien van contracten met CAF totdat het de  mensenrechten van de Palestijnen respecteert en zijn betrokkenheid bij Israëlische annexatie en oorlogsmisdaden beëindigt.

Begin juni 2023, voorafgaand aan de AGM van CAF, publiceerde Amnesty International Spanje het rapport “CAF’s Jerusalem tramway: next stop, apartheid” en organiseerde een conferentie over “CAF en zijn controversiële betrokkenheid bij het Jerusalem Light Rail-project”. Amnesty International Spanje waarschuwde CAF voor grotere verliezen in de toekomst als het zijn verantwoordelijkheid voor ernstige schendingen van de mensenrechten in het bezette Palestijnse gebied blijft ontkennen.

Ondertussen hebben activisten in Calgary (Canada) en Straatsburg (Frankrijk) ook de medeplichtigheid van de Baskische multinational aan de apartheid van Israël aan het licht gebracht.

In Calgary oefent de campagne “CAF Out of Calgary” al enkele maanden druk uit om de gemeenteraad van Calgary ertoe te brengen zijn contract met CAF voor lightrailvoertuigen op te zeggen vanwege de zakelijke betrokkenheid van het bedrijf bij de illegale JLR van Israël in bezet Palestijns Jeruzalem.

In Straatsburg verzamelden activisten van BDS France 67 en het “Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine” (CJASCP) zich in het stadscentrum om pamfletten uit te delen aan voorbijgangers, om mensen bewust te maken van de medeplichtigheid van CAF aan de misdaden van Israël tegen Palestijnen, aangezien CAF onlangs een fabriek opende in Reichshoffen (Frankrijk), nabij Straatsburg.

Activisten aan CAF-aandeelhouders: verlaat het bezette Jeruzalem; stap uit de Apartheidstrein!

Op de dag van de AVA van CAF in 2023 in Beasain (Baskenland), verzamelden BDS Euskal Herria, CAF-werknemers, Amnesty International en hun aanhangers zich voor de kantoren van CAF. Ze riepen de aandeelhouders op om de betrokkenheid van het bedrijf bij de Jerusalem Light Rail te beëindigen en marcheerden vervolgens naar het centrum van de stad en deelden pamfletten uit om het bewustzijn te vergroten over de medeplichtigheid van CAF aan de grove schendingen van de mensenrechten van de Palestijnen door Israël onder de bevolking van Beasain, waar CAF de belangrijkste werkgever is.

Na de mars zond de radio Halal Bedi-media zijn Uhintifada-radioprogramma live uit voor het AGM-gebouw, waarbij aandeelhouders, activisten van BDS Euskal Herria, personeel van Amnesty International Spanje en anderen werden uitgenodigd om CAF’s medeplichtigheid aan de illegale nederzettingen en annexatie door Israël van de bezette Palestijnse stad aan de kaak te stellen.

Tijdens de AGM confronteerden Santiago González, een CAF-aandeelhouder en campagnevoerder van het Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA), evenals Gerardo Ríos en Cecilia Denis van de werkgroep “business and human rights” van Amnesty International Spanje,  CAF’s Raad van Bestuur met verschillende vragen over CAF’s due diligence-beleid (een beleid van gepaste ethische zorgvuldigheid, red.) op het gebied van mensenrechten in verband met de JLR. Aangezien het bedrijf opnieuw  elke tekortkoming ontkende, vroeg Santiago González: “Wat voor soort due diligence-procedure staat een bedrijf toe zaken te doen met ondernemingen zoals Shapir, die in de VN-database staan vermeld vanwege hun betrokkenheid bij de illegale nederzettingen van Israël – een oorlogsmisdaad?”

Vorig jaar adviseerde het Spaanse OESO-contactpunt (NCP) dat CAF de schade en schendingen van de mensenrechten veroorzaakt door zijn zaken met de JLR in de bezette Palestijnse gebieden beoordeelt. Onder druk om de NCP-aanbevelingen af te wijzen, heeft CAF opdracht gegeven voor een rapport over de sociale impact van haar deelname aan het JLR-project. Ondervraagd door Amnesty International Spanje, liet de raad van bestuur van CAF weten dat dit rapport niet zou worden gepubliceerd. In plaats van transparantie te bieden en kritiek op het rapport toe te staan, beweerde en informeerde CAF-president Andrés Arizkorreta García simpelweg dat het mensenrechtenbeleid van het bedrijf voldoet aan “alle relevante vereisten en goedkeuringen”.

Zoals bevestigd door de Mensenrechtenraad in 2013 (A/HRC/22/63/para 117): “Privébedrijven moeten … alle noodzakelijke stappen ondernemen – onder meer door hun zakelijke belangen in de nederzettingen te beëindigen – om te zorgen dat ze geen negatieve gevolgen hebben voor de mensenrechten van het Palestijnse volk, in overeenstemming met het internationale recht en de Richtlijnen voor Bedrijven en Mensenrechten (Guidelines for Business and Human Rights)”. Het is daarom zeer problematisch voor CAF om te beweren dat het de mensenrechten respecteert en tegelijkertijd illegale nederzettingen en annexatie ondersteunt. Aangezien het in opdracht van CAF opgestelde rapport dat het ongerechtvaardigde rechtvaardigt is uitgelekt, zal binnenkort een kritische analyse van dit rapport beschikbaar komen voor aandeelhouders, mensenrechtenactivisten en het bredere publiek.

Aangezien CAF tijdens zijn AVA in 2023 opnieuw zijn sociale verantwoordelijkheden heeft overtreden en zijn betrokkenheid bij de JLR voortzet, roepen we mensen over de hele wereld op om onze #CAFGetOffIsraelsApartheidTrain-campagne te intensiveren totdat CAF een einde maakt aan alle medeplichtigheid aan Israëlische apartheid, kolonialisme en bezetting door kolonisten.

 

https://twitter.com/eh_boikotCAF/status/1667477543576846336

BDS Nederland op Twitter