29 January 2018

Ahed Tamimi moet vrij! – mail de Tweede Kamer

In onze laatste nieuwsbrief en in verschillende artikelen op de website besteedden wij aandacht aan Ahed Tamimi, het 16-jarige meisje uit het dorp Nabi Saleh dat op 19 december ´s nachts werd gearresteerd en naar Israel werd ontvoerd. Op een video op social media is te zien  hoe zij met blote handen een Israelische soldaat van haar erf probeert te slaan nadat ze hoorde dat haar neef in het hoofd geschoten was. Het was niet de eerste keer dat Ahed opstond tegen Israelische militairen. Als klein meisje stond ze al met gebalde vuisten tegenover een militair en schold hem de huid vol. Er is ook een foto van haar waar ze in een kluwen van verzet een militair die haar broer probeerde te arresteren in de hand beet. Scheldwoorden, blote handen en tanden: dat zijn de wapens die Ahed Tamimi opnam tegen soldaten van het machtigste leger ter wereld.

Nadat een aantal keer haar voorarrest is verlengd, heeft de militaire rechtbank op 15 januari besloten dat Ahed in detentie moet blijven voor de hele duur van haar proces, dat op 31 januari, haar 17e verjaardag zou aanvangen, maar dat is inmiddels alweer uitgesteld tot 7 februari, vervolgens tot 13 februari en inmiddels tot 11 maart. Het moge duidelijk zijn dat dit een vooropgezette vertragingsstrategie is in de hoop dat de internationale aandacht voor Ahed zal afnemen. Dat gebeurt dus niet!

Schrijf naar de Tweede Kamer en eis Aheds vrijlating!

Mail nu!

(Helaas nog via onze oude website)

Haar vader Bassem vertelt dat Ahed en haar moeder voortdurend worden verplaatst van het ene detentiecentrum naar het andere, tezamen met Israelische veroordeelde criminelen die haar bedreigen en beledigen.  Ook zijn er (onbevestigde) bronnen die melden dat Ahed in eenzame opsluiting wordt gehouden met de airconditioning op vol volume, waardoor ze het constant koud heeft, met luide muziek door de luidsprekers en 24-uurs bewaking. Ze komt haar koude cel alleen uit voor verhoor door politie of leger, tot 12 uur lang aan een stuk.

Toch probeert Ahed in detentie te studeren voor school en leest ze veel. Ze laat via haar vader weten dat ze de wereldwijde solidariteitsbeweging vraagt om door middel van de gegenereerde aandacht voor haar zaak, aandacht te vragen voor elk kind en elke vrouw in gevangenschap.

En dat gebeurt! Wereldwijd worden er acties op touw gezet om politici en de internationale gemeenschap onder druk te zetten om van Israel te eisen dat er een einde wordt gemaakt aan de het systematische misbruik van vrouwen en kinderen door middel van de illegale praktijken van administratieve detentie. Er zijn dagelijks demonstraties en overal worden schrijfacties op touw gezet. Ook Amnesty International roept op tot vrijlating van Ahed en alle kindgevangenen. Volgens de mensenrechtenorganisatie Addameer zitten er momenteel 350 Palestijnse kinderen en 58 vrouwen in een Israelische cel.

Dat deze praktijken Israels imago geen goed doen, blijkt wel uit alle verwoede pogingen om de arrestatie en detentie van deze heldin van het ongewapende verzet te legitimeren. Ook in  de Nederlandse pers verschenen verschillende tenenkrommende artikelen waarin op beschamende wijze getracht wordt om Ahed in een kwaad daglicht te stellen door middel van feitelijke onwaarheden en valse beschuldigingen, waarbij haar hele familie door het slijk wordt gehaald.

Israelische dichter gecensureerd

De internationale consternatie heeft ook Israel bereikt, maar heeft daar helaas op beleidsniveau niet geleid tot enige vorm van zelfreflectie. Een mooi voorbeeld daarvan is de reactie van de Israelische minister van defensie Lieberman op een kort gedicht van populaire singer/songwriter Y. Geffen, die Ahed vergelijkt met Anne Frank. Lieberman noemde het gedicht misseliijkmakend en belacheliijk en riep Israëlische radiostations op geen nummers meer te draaien van zanger Geffen en hem niet meer te interviewen. Hieronder het gedicht:

“A pretty girl of 17 committed a terrible act

And when an Israeli officer invaded her house again

She slapped him in the face

She was born into this farce

Of 50 years of occupation and humiliation

And when the story of this struggle is told

You, Ahed Tamimi

Red-haired

Like David who slapped Goliath

Will be counted alongside Joan of Arc, Hannah Senesh and Anne Frank”

 

Tweede Kamer, sta op tegen gevangenneming van Palestijnse kinderen, hun ontvoering naar Israel, en de censuur tegen dichters!

Mail nu!

BDS Nederland op Twitter